ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มีนาคม ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน โดยก่อนข้าสู่วาระการประชุม พล.ต.ท.สมยศ ดีมาก ส.ว.สรรหา กล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพื่อนข้าราชการที่ใช้สวัสดิการการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ โดยข้าราชการไทยเดิมมีประมาณ 2 ล้านคน รวมครอบครัวอีกประมาณ 6-8 ล้านคน การรักษาพยาบาลที่ผ่านมาเรียบร้อยดี แพทย์ผู้รักษาสามารถสั่งยาใหม่หรือเก่าที่มีประสิทธิภาพสูงให้กับคนไข้ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ มีหนังสือเวียนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง แจ้งมายังผู้บริหารโรงพยาบาลของรัฐ แจ้งให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาสามารถจ่ายยาได้เฉพาะยาในบัญชียาหลักแห่งชาติเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายนอกบัญชีได้ ไม่เช่นนั้นกรมบัญชีกลางจะเรียกเก็บเงินจากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งแน่นอนว่าโรงพยาบาลจะต้องไปเรียกเก็บจากแพทย์ผู้สั่งยาต่อไป

"การกระทำของกรมบัญชีกลางครั้งนี้เป็นการคุกคามต่อจรรยาบรรณวิชาชีพของแพทย์อย่างไม่เคยมีมาก่อน ทำให้แพทย์ไม่กล้าสั่งยาให้ผู้ป่วย ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสม ความจริงสิทธิสวัสดิการพยาบาลของข้าราชการที่มีมานานแล้ว โดยผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการสามารถรับยาทุกชนิดโดยไม่ต้องเสียเงินเลย"  พล.ต.ท.สมยศ กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 12 มีนาคม 2556