ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนไม่เอาประกันสังคม ม.40 ทางเลือก 3 จี้รัฐหยุดดองกอช. หวั่นเสียโอกาสออมเงิน

วันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมา วุฒิสภาได้จัดเสวนาเรื่องสภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีผลบังคับใช้มา 2 ปี แต่รัฐบาลยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย อีกทั้งยังเพิ่มทางเลือกที่ 3 แก่ผู้ประกันตนมาตรา40 ซึ่งมีหลักการเดียวกับ กอช. แทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าปัญหาเกิดจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ไม่ยอมลงนามในกฎหมายลูกที่รองรับการดำเนินการของกอช. โดยไม่ยอมชี้แจงเหตุผลใดๆ

นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย เปิดเผยว่า กฎหมาย กอช.เป็นกฎหมายอิสระ มีการเตรียมกฎหมายลูกรอไว้แล้วเหลือแค่ให้นายกิตติรัตน์ลงนาม แต่กลับจะไปใช้กฎหมายประกันสังคมซึ่งไม่เป็นอิสระแทน ขอยืนยันว่าไม่เอา และการล่าช้าที่เกิดขึ้นรัฐบาลต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

นายวรเวศม์ สุวรรณระดา คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การไม่ดำเนินการตามกฎหมายจะมีผลทั้งคนที่อายุใกล้ 60 ปีหมดสิทธิสมัครเป็นสมาชิก กอช. และคนที่อายุ 15 ปี ก็สมัครไม่ได้ด้วย ซึ่งเสียโอกาสทำให้เงินบำนาญในอนาคตลดลง

น.ส.อรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน กล่าวว่า ขอให้รัฐบาลเร่งดำเนินการโดยเร็ว หากยังไม่เริ่มรับสมัคร กอช. จะรณรงค์แรงงานนอกระบบอย่าเลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การยื่นถอดถอนนายกิตติรัตน์ ในทางปฏิบัติแทบเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดถอนใคร เพราะต้องใช้เสียง 3 ใน5 ซึ่งเอาให้ได้เสียงครึ่งหนึ่งก็ยากแล้ว

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556