ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายแก้ว สังข์ชู กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน กล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ว่า ภายหลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชนได้มอบข้อเสนอผ่านทาง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยืนยันว่าการตัดงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 1.2 พันล้านบาทเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสำนักงบประมาณ ได้ทำความเข้าใจในชั้นกรรมาธิการแล้ว โดยสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล มั่นใจว่ารัฐบาลจะแปรญัตติเพิ่มงบประมาณให้ แต่เป็นจำนวนเท่าใดจะมีความชัดเจนในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้

"การประกาศยุทธศาสตร์สวัสดิการชุมชน ปี 2557-2561 ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกให้ครอบคลุม 10 ล้านคนภายในปี 2560 ซึ่งหากรัฐบาลสนับสนุนจะสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคมได้ โดยรัฐบาลต้องตั้งคณะทำงานร่วมกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดนโยบายสนับสนุน พร้อมกำกับให้ทุกหน่วยงานราชการสนับสนุนรวมถึงการแก้ไข เปลี่ยนแปลง กฎหมายและนโยบายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของขบวนองค์กรชุมชน" นายแก้วกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 30 มิถุนายน 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง