ชลน่าน ศรีแก้ว

 • เวทีเสวนา “จากบัตรทองสู่บัตรอนาถา” ชี้ “คนไทยต้องมีฉันทามติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ลดความเหลื่อมล้ำ เผยหลังค่ารักษาแพงจากนโยบายเมดิคัลฮับ คนชั้นกลางหันมาใช้บัตรทองมากขึ้น ระบุคนชั้นกลางต้องใช้สิทธิบัตรทอง ช่วยจี้รัฐบาลพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานคุณภาพ และไม่หายไปจากประเทศ
  2017-07-23 10:45
 • จากข้อมูลการสำรวจไอคิวของเด็กไทยช่วงอายุ 6-15 ปี โดยกรมสุขภาพจิตพบว่ามีไอคิวเฉลี่ยเพียง 99 จุด ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานสากลคือ 100 จุด โดยในพื้นที่ กทม.มีไอคิวเฉลี่ยสูงสุดที่ 105 จุด และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไอคิวต่ำสุดที่ 96 จุด สาเหตุมาจากการขาดไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาสมอง อย่างไรก็ตามจากสภาพปัญหาดังกล่าว ได้มีการลงนามข้อตกลงหรือเอ็มโอยู ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับชมรมผู้ประกอบการเกลือเสริมไอโอดีนภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กให้ได้รับไอโอดีนคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างสติปัญญาเด
  2013-08-13 07:24
 • "หมอประดิษฐ์" ขอคุย “สรวงศ์” ก่อนแบ่งงานสธ.ด้าน“พิพัฒน์ชัย” วอนอย่าเพิ่งมองในแง่ลบ เชื่อ “ป๋าเหนาะ”ให้คำแนะนำ ชี้หากได้ดูงานเดิมของ “หมอชลน่าน”ก็ถือว่า “หมอประดิษฐ”ใจกว้าง
  2013-07-01 16:41
 • นายแก้ว สังข์ชู กรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและผู้แทนเครือข่ายสวัสดิการชุมชน กล่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ว่า ภายหลังเครือข่ายสวัสดิการชุมชนได้มอบข้อเสนอผ่านทาง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการยืนยันว่าการตัดงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 1.2 พันล้านบาทเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของสำนักงบประมาณ ได้ทำความเข้าใจในชั้นกรรมาธิการแล้ว โดยสำนักงบประมาณอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล มั่นใจว่ารัฐบาลจะแปรญัตติเพิ่มงบประมาณให้ แต่เป็นจำนวนเท่าใดจะมีความชัดเจนในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้
  2013-06-30 09:17
 • "ชลน่าน"ยันไม่เสียใจ กระแสหลุดรมช.สธ. ชี้ความยากในการทำงานกระทรวงสาธารณสุขคือการบริหารคน
  2013-06-28 20:00
 • นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงานสุขภาพจิตแม่และการพัฒนาสุขภาพจิตเด็กขององค์การอนามัยโลก พบว่า สตรีทั่วไปเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้า และวิตกกังวล ประมาณ 5% ขณะที่ สตรีตั้งครรภ์มีความเจ็บป่วยด้วยโรคเดียว กันนี้ 8-10% และอาจสูงถึง 13% ภายหลัง ที่คลอดแล้ว นอกจากนี้ พบว่า ในประเทศไทย อัตราการเข้าถึงบริการของ เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ/ปัญหาพฤติกรรม และอารมณ์ยัง มีน้อย เด็กที่บกพร่องทางสติปัญญามีการเข้าถึงเพียง 33,592 คน หรือประมาณ 5.23% และเป็นเด็กออทิสติก 7,212 คน หรือประมาณ 12.02% ของประชากรเด็ก ดังนั้น สตรีและเด็กจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ต้องได้รับการดูแ
  2013-06-28 09:13
 • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว เป็นประธานเปิดงานสัมมนา สื่อมวลชน/ศิลปินท้องถิ่น ณ หมู่บ้านมาบป่าหวาย หมู่ 5 และหมู่ 3 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน
  2013-06-28 09:05
 • "เจแปนโทแบคโก" บริษัทบุหรี่ญี่ปุ่นยื่นฟ้องรัฐบาลไทยกรณีเตรียมขยายพื้นที่คำเตือนบนซองบุหรี่ เพราะเป็นอุปสรรคทางด้านการค้า ด้าน "ฟิลิปมอร์ริส" ก็เตรียมฟ้องต้นเดือนหน้า ขณะที่รัฐมนตรีสาธารณสุขบอกว่ากระทรวงมีหน้าที่ต้องทำ สธ.เดินหน้าขยายเตือนภัยบุหรี่หลายฝ่ายออกมาหนุนกระทรวงสาธารณสุขขยายภาพเตือนภัยบนซองบุหรี่จาก 50% เป็น 85% เพื่อลดจำนวนนักสูบ พร้อมประณามสมาคมผู้ค้ายาสูบที่ยื่นฟ้องศาลปกครอง
  2013-06-27 08:51
 • กระทรวงสาธารณสุข  เผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 42 ตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล  น้ำหนักรวมกว่า  3 ตัน  มูลค่ากว่า 10,080 ล้านบาท จาก 2,584  คดี โดยเป็นยาบ้ามากที่สุดถึง 31 ล้านเม็ด มูลค่ากว่า 9,312 ล้านบาท ส่วนผลการบำบัด   ผู้ติดยาเสพติดในรอบ 9 เดือนปีงบประมาณ 2556 บำบัดแล้วกว่า 1.5  แสนราย จากเป้าหมาย 3 แสนราย  ร้อยละ 84  ติดยาบ้า  โดย 1 ใน 3  เป็นกลุ่มอายุระหว่าง  18-24  ปี
  2013-06-26 13:26
 • วันนี้ (24 มิถุนายน 2556) ที่ โรงแรมแอมบาส ซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าวภายหลังเปิดการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการพัฒนาสติปัญญาเด็กไทย ครั้งที่ 10
  2013-06-25 07:34
 • สธ.ประชุมเครือข่ายนักสันติวิธี พัฒนาทักษะเจรจาไกล่เกลี่ย ชี้ช่วยลดปัญหาการฟ้องร้อง
  2013-06-25 07:22
 • ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุขเปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุข ประจำปี 2556 : “อดีต อนาคต ปัจจุบัน มุ่งมั่นสมานฉันท์ สัมพันธภาพ” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดการความขัดแย้งหรือรับเรื่องร้องเรียน พัฒนาความรู้ประสบการณ์ด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน นวัตกรรมใหม่ๆ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าประชุมกว่า 500 คน
  2013-06-24 16:42

Pages