เด็กแอลดีสร้างสังคมดีได้

Wed, 2013-07-24 10:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เป็นที่ทราบกันดีว่าเด็กแอลดี (Learning Disabilities) คือเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึ่งมีอยู่ 3 ด้าน ได้แก่ ความบกพร่องด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ และทางด้านคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการอ่าน พบว่าเด็กมีความยากลำบากในการอ่าน อ่านช้า และไม่ค่อยชอบอ่าน หนังสือทั่วไปจึงไม่อาจตอบสนองการเรียนรู้ที่ดีได้ ล่าสุดแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. และองค์กรเครือข่าย จึงจัดแถลงข่าว โครงการ "สื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็ก LD"ประจำปี 2556 ประกวดสื่อการอ่านสร้างสุขสำหรับเด็กแอลดีขึ้น ที่ห้องประชุม 301 ชั้น 2 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ภายในงานแถลงข่าว มีการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "สถานการณ์และทิศทางสื่ออ่านสำหรับเด็ก LD ในบ้านเรา" โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต่อด้วยเสวนาหัวข้อ "สื่ออ่านเพื่อเด็ก LD สร้างสังคมดีได้อย่างไร?" โดย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กล่าวถึงการสร้างสรรค์สื่ออ่านสำหรับเด็กแอลดีว่า ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติ และภาวะของเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งการสร้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กแอลดี มีส่วนอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาเด็ก ซึ่งผู้ที่สร้างสรรค์หนังสือต้องคำนึงถึงเนื้อหาสาระที่ควรให้เด็กเข้าถึงง่าย มีรูปลักษณ์ของตัวหนังสือที่มีความดึงดูด น่าสนใจ เช่น มีภาพนูนสูง มีช่องให้วาดรูป ระบายสี และมีการลากเส้นประ เป็นต้น รวมทั้งมีบรรยากาศของการเรียนรู้ที่เหมาะสม จึงจะมีส่วนอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กแอลดีได้

ด้าน ณัฐวรรณ กิติเวช ตัวแทนคุณแม่ที่มีประสบการณ์ดูแลลูกที่เป็นเด็กแอลดี เล่าว่า ลูกมีปัญหาเรื่องการอ่าน มีแสงสะท้อนคาดบน

ตัวหนังสือ ทำให้ปวดหัว อ่านได้ลำบาก กะระยะช่องไฟไม่ได้ ทำให้เขียนได้ช้า แยกพยัญชนะบางตัวไม่ออก ความจำระยะสั้นไม่ค่อยดี ทำงานได้หน้าลืมหลัง แต่ลูกก็มีพรสวรรค์ด้านศิลปะ ดนตรี งานประดิษฐ์ จึงให้ลูกได้ทำงานที่ชอบ สร้างความภาคภูมิใจ ต่อยอดเป็นงานจิตอาสารู้จักให้คนอื่น ให้ลูกอ่านหนังสือที่สนใจ

"ตอนเล็กๆ จะอ่านให้ลูกฟัง เล่นเกมถามตอบตัวละครในหนังสือ ได้มีจินตนาการ มีสมาธิในการฟัง รู้จักการวิเคราะห์เรื่องราว ช่วงที่ฝึกลูกอ่านจะสลับกันอ่าน เล่นเกม วาดรูป หนังสือที่ลูกชอบ คือ หนังสือของครุสภา เป็นธรรมชาติความรู้รอบตัว เนื้อหาสั้นกระชับ ทำให้มีกำลังใจที่จะอ่านได้จบ ถ้ามีลูกเป็นเด็กแอลดี แม้ว่ามีปัญหาการอ่าน แต่เด็กล้วนมีข้อเด่น มีพรสวรรค์ที่น่าสนใจ ขอแค่มีความเข้าใจ มีคำพูดที่สร้างสรรค์ให้กำลังใจ โอกาสเด็กได้ใช้ความพยายามในการเรียนรู้ อาจเป็นวิธีที่แตกต่างจากคนอื่น แต่ในสุดท้ายเด็กก็สามารถสร้างผลงานที่น่าอัศจรรย์ได้" คุณแม่เด็กแอลดี กล่าว

ทั้งนี้ สุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เสริมว่า การช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ หากพ่อแม่ตลอดจนครูมีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะทำให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ และยิ่งได้ผลเร็วขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ที่เหมาะสม และมีสื่อที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาที่เข้าถึงได้ จึงเป็นที่มาที่ไปของการจัดประกวดใน

ครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

โครงการประกวดสื่ออ่านสร้างสุขเพื่อเด็กแอลดี มุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้การอ่านไปสู่การสร้างสุขในชีวิต และนำศักยภาพที่สำคัญของการอ่านสร้างความสุขเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ในโรงเรียนต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งสื่อประเภทหนังสือเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายนนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.happyreading.in.th, www.motherandcare.in.th หรือโทร. 0-2241-8000 ต่อ 327

ที่มา: http://www.komchadluek.net