สั่งสคบ.คุมเข้มอาหาร หวั่นปนเปื้อนสารเคมี

Thu, 2013-07-25 08:22 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายจิรชัย มูลทองโร่ย

 

นายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เข้าหารือกับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สคบ. เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยสั่งการให้ สคบ.เข้มงวดการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยเฉพาะอาหาร ผักสด และผลไม้ ที่อาจมีความเสี่ยงถูกสารเคมี และยาฆ่าแมลงปนเปื้อน ซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภค เบื้องต้นจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสคบ.เข้ามาหารือร่วมกัน ก่อนกำหนดแนวทางควบคุมให้ชัดเจน

"การควบคุมน่าจะควบคุมตั้งแต่ต้นตอของสินค้า คือ กระบวนการผลิตที่ต้องมีความสะอาด และปลอดภัย เพราะตอนนี้เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของประชาชนมาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ซึ่งเป็นปลายทางของการซื้อสินค้ามาบริโภค อาจได้รับอันตรายได้ เหมือนกับที่เคยเป็นข่าวมาต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังแจ้งให้ผู้ที่ประกอบอาหารต้องทำความสะอาดให้ดี ไม่ให้มีสารปนเปื้อน ส่วนใหญ่ที่เป็นห่วงคืออาหารปรุงสุก อาหารจานเดียว อาหารปิ้งย่าง ที่มีความเสี่ยง หากไม่สะอาดจริงก็ส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนได้"

นอกจากนี้ ยังสั่งให้ สคบ. ควบคุมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพด้วย โดย ให้พิจารณาแนวทางการจัดระเบียบ และหามาตรการเข้าควบคุมสินค้าที่จำหน่ายให้ผู้บริโภค ต้องปลอดภัย และราคาที่จำหน่ายต้องเป็นธรรม ไม่คิดราคาสูง แต่คุณภาพสินค้าไม่เป็นไปตามต้นทุน และไม่มีคุณภาพด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสคบ.ได้เข้าไปควบคุมธุรกิจที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพหลายอย่างต้องปลอดภัย และไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยเฉพาะการโฆษณาสินค้าต้องถูกต้องตามข้อกำหนดของคณะกรรมการด้านการโฆษณา เช่น ต้องชี้แจงรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน ไม่โฆษณาเกินจริง หรือชวนเชื่อให้ผู้บริโภคสนใจซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ๆ หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ถือว่ามีความผิด มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะเดียวกัน การจำหน่ายสินค้าหลายชนิด สคบ.ยังได้รับการร้องเรียนว่ามีราคาสูงเกินความจริง โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ก.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--