ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรุงเทพดุสิตเวชการ - BGH

 

ราคาพื้นฐานปี 2556                 175  

คำแนะนำ                               ทยอยซื้อ

ราคาปิด                                 148.50

 

ปรับกำไรสุทธิปี 2556 ลง จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

 

ลักษณะธุรกิจ

          บริหารภายใต้บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการประกอบด้วยโรง พยาบาล 4 แห่งคือ รพ.กรุงเทพ รพ.หัวใจกรุงเทพ รพ.วัฒโนสถ และ รพ.กรุงเทพหัวหิน ปัจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือทั้งสิ้น 40 แห่ง

          - ปรับประมาณการรายได้ทั้งปีโตขึ้นจาก 15% ลงเป็นโตขึ้น 13.2%yy เพราะรายได้

          - ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2556 ลงเป็น 6,576.51 ล้านบาท จากเดิมที่ 7,363.53 ล้านบาท

          - ปรับราคาพื้นฐานปี 2556 เป็น 175 บาทต่อหุ้น จากเดิมที่ 191 บาทต่อหุ้น แนะนำ “ทยอยซื้อ”

ประเด็นข่าว

ไตรมาสที่ 1 ผลประกอบการทำ New High แต่คาด 2Q56 กำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญเพราะเป็นช่วง Low Season และมีต้นทุนการขยายกิจการที่เพิ่มเข้าจึงคาดกำไรจาก Core Business ที่ประมาณ 1,232 ล้านบาท ลดลงทั้ง y-y และ q-q และคาดว่าจะมีกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน (Non-Recurring items) ใน สหแพทย์ และKDH ประมาณ 100 ล้านบาท จึงคาดว่าใน 2Q56 จะมีกำไรสุทธิ 1,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย q-q การขยายกิจการเร็วกว่าที่คาด ขณะนี้มีโรงพยาบาลที่ให้บริการ และจะให้บริการในอนาคตทั้งสิ้น 40 แห่ง และจะเพิ่มเป็น 50 แห่ง ภายในกลางปีหน้า(2557) ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ในปี 2558

ความเห็น 

ทางผู้บริหารของ BGH ได้ปรับเป้าประมาณการรายได้ทั้งปี 2556 ลงจากเติบโต 15% เป็นเติบโต 12-13% เพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และในช่วงที่มีการขยายการลงทุนคาดว่าจะมีต้นทุนที่เพิ่มเข้ามา ทางฝ่ายจึงปรับลดประมาณการรายได้ลงจากเดิม 51,014 ล้านบาท เป็น 50,154 ล้านบาท โตขึ้น 13.19% และปรับลดกำไรสุทธิลงเป็น6,576.51 ล้านบาท จากเดิมที่ 7,363.53 ล้านบาท

คำแนะนำการลงทุน

ปรับราคาพื้นฐานลงเป็น 175 บาทต่อหุ้น จากเดิมที่ 191 บาทต่อหุ้น แนะนำ “ทยอยซื้อ”

โรงพยาบาลใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

1.BGH China Town Hospital

- เฟสแรก 58 เตียง คาดเปิดให้บริการ 28 มกราคม 2557

2.SVH ธนบุรี

- 154 เตียง ในช่วงเริ่มเปิดบริการ 24 เตียง คาดเปิด Grand Opening 12 ธันวาคม 2556

3.BGH เชียงใหม่

- 185 เตียง เฟส 1 เปิด 10 เมษายน 2557 จำนวน 21 เตียง เฟส 2 เปิด 2 1 กรกฎาคม 2557 จำนวน 59 เตียง

4.SVH ศรีราชา ตึก 2

- 144 เตียง เฟส 1 เปิด 1 กรกฎาคม 2556 จำนวน 46 เตียง

5.รพ. สุนทรภู่

- 195 เตียง เฟส 1 เปิด 15 พฤศจิกายน 2556 (แผนฉุกเฉิน)เฟส 2 เปิด 1 เมษายน 2557 (25 เตียง)

6. รพ. จอมเทียน (พัทยาใต้)

- 250 เตียง เฟส 1 มีนาคม 2557 เป็นโพลีคลินิค

7. รพ.ขอนแก่น

-120 เตียง เริ่มเปิดให้บริการ 50 เตียง 15 กุมภาพันธ์ 2557

8. รพ.รอยัลพนมเปญ

- 104 เตียง ในช่วงเบื้องต้น เปิดให้บริการ 40 เตียง เพิ่ม 15 มี.ค.2557

9. รพ.ดีบุก (ภูเก็ต)

- เฟสแรก 20 เตียงเปิดบริการ 2557 เปิดเต็มที่ในปลายปี 2557 เพิ่มเป็น 48 เตียง

10. รพ.รังสิต

รวมแล้วจะมี รพ. ให้บริการได้ทั้งสิ้น 40 แห่ง ซึ่งจะเปิดให้บริการปี 2556-2557 นี้ และเตรียมพร้อมที่จะเพิ่มอีก 10 แห่ง รวมเป็น 50 แห่งภายในปี2557 ซึ่งเร็วกว่าแผน ที่วางไว้ในปี 2558 มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้นใน รพ. 10 แห่งนี้ประมาณ 7,000 ล้านบาท

ปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 2556 นี้ลง

BGH ได้ปรับประมาณการเติบโตของรายได้ของบริษัทลงจาก 15% เป็น 13% เพราะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งมีส่วนทำให้รายได้ในส่วน Intensive care หรือในส่วนความรุนแรงของโรคมีรายได้ลดลง ทางฝ่าย จึงปรับประมาณการรายได้ใหม่เป็น 50,154 ล้านบาท โตขึ้น 13.19% ลดลงจากเดิมที่คาดไว้ที่ 51,014 ล้านบาท นอกจากนี้ยังปรับในด้านต้นทุนเพิ่มขึ้น เพราะในช่วงการลงทุนขยายโรงพยาบาลให้ได้อีก 20 แห่ง เป็น 50 แห่ง ทำให้บริษัทต้องมีการลงทุนในเรื่องที่ดิน อาคารอุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เป็นผลให้ในช่วง 1-3 ปีนี้ ศักยภาพในการทำกำไรให้เติบโตอาจจะถูกดึงด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ทาง BGH ยังได้ขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆในสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านเทคนิค ต่างๆรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท ทางฝ่าย จึงปรับอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2556 นี้ลงเป็น 33.75% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 35.32%

ซึ่งลดลงจากปี 2555 ที่ 34.01% และปรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากบุคลากรที่เพิ่มเตรียมรองรับการขยายตัว ทำให้ทางฝ่ายปรับลดกำไรสุทธิในปี 2556 นี้ลงเป็น 6,576.51 ล้านบาท จากเดิมที่ 7,363.53 ล้านบาท

แนะนำ “ทยอยซื้อ” ราคาพื้นฐาน 175 บาท

ปรับราคาพื้นฐานปี 2556 เป็น 175 บาทต่อหุ้น จากเดิมที่ 191บาทต่อหุ้น แนะนำ “ทยอยซื้อ”       

 

นักวิเคราะห์ รัศดา ทวีแสงสกุลไทย  นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17972 โทร: 66 2 635 1700 ต่อ 482

โดย บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2556

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ที่ www.poems.in.th หรือติดต่อได้ที่ 02 635 1700 ต่อ 486 ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์

 

หมายเหตุ บทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุน โดยมิได้มีเจตนาเป็นการนำเสนอหรือเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ซึ่งผู้จัดทำได้แสดงความคิดเห็นตามข้อมูลที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำไม่สามารถรับประกันความสมบูรณ์และถูกต้องของข้อมูลซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้บทวิเคราะห์นี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นการตัดสินใจในการลงทุนจึงขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

ที่มา : บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 30 ก.ค. 2556