ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน นำโดย นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์แบบประเมินตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า หลังการเปิดโต๊ะเจรจากับผู้บริหาร สธ. จนถึงขณะนี้ผ่านไป 2 เดือน มีความชัดเจนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ไม่มีความจริงใจ และไม่รักษาคำพูด เห็นได้จาก 1.ปลัด สธ.ไม่ลงนามในประกาศเยียวยาและประกาศฉบับที่ 10 ว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ซึ่งมีข้อเสนอและข้อสรุปที่เสร็จสิ้นแล้ว

2.สธ.โดย นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา รองปลัด สธ. ยังมีการเรียกประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันนโยบายพีฟอร์พีในโรงพยาบาลชุมชน โดยภาคใต้ตอนบนจะมีการประชุมชี้แจงที่โรงแรมไดมอนด์ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันที่ 5-6 สิงหาคมนี้ และภาคใต้ตอนล่างที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง ในวันที่ 14-15 สิงหาคมนี้ ทั้งๆ ที่ผลการเจรจาระบุชัดเจนว่า โรงพยาบาลชุมชนจะไม่ทำพีฟอร์พี แต่จะพัฒนาเกณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า พีคิวโอ (PQO) ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์

"การที่ผู้บริหาร สธ.ไม่เคารพมติการเจรจา ไม่มีสัจจะ มีอคติกับโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้น โรงพยาบาลชุมชนใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช จึงต้องปฏิบัติการอารยะขัดขืนอีกครั้ง โดยเชิญชวนให้ทุกโรงพยาบาลชุมชนไม่ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งส่งกองหน้าร่วมปฏิบัติการอารยะขัดขืนประท้วงที่โรงแรมไดมอนด์ ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ เวลา 08.00 น." แถลงการณ์ระบุ

ที่มา --มติชน ฉบับวันที่ 5 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง