กระทรวงสาธารณสุข(สธ.)

 • เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ของโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) และโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) แบ่งเป็น 6 กลุ่มตามขนาดโรงพยาบาล จากข้อมูล ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555-มิถุนายน 2556 ซึ่งพบว่ามีโรงพยาบาล 687 แห่ง จาก 835 แห่ง มีรายได้หักรายจ่ายติดลบ 4,026 ล้านบาท ว่า เป็นเพียงตัวเลขคาดการณ์ที่ยังไม่หักลบ รายรับอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทนบุคลากร 3,000 ล้านบาท เงินอุดหนุนโรงพยาบาล ในพื้นที่ทุรกันดาร 900 ล้านบาท เงินส่งเสริม สุขภาพ 3,000 ล้านบาท
  2013-08-22 07:52
 • เจาะข้อมูลการเงินโรงพยาบาล 687 แห่ง เรียงลำดับต้นทุนต่อหน่วยแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ พบยิ่งสูงผลดำเนินการยิ่งติดลบ ภาพรวมขาดทุนกระจุยกว่า 4,000 พันล้านบาท เตรียมเสนอบอร์ด สปสช.ใช้พิจารณาแก้ปัญหาขาดสภาพคล่อง
  2013-08-20 11:27
 • เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม (บอร์ด อภ.) กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดรับสมัครผู้อำนวยการ อภ.คนใหม่แทน นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ล่าสุดบอร์ด อภ.เห็นชอบในหลักการตามกรรมการสรรหา เบื้องต้นเห็นชอบเลือก นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ แต่ระหว่างนี้ต้องผ่านการพิจารณาอื่นๆ และเสนอรัฐมนตรีว่าการ สธ.รับทราบและแจ้งคณะรัฐมนตรีภายในสิ้นเดือนนี้
  2013-08-17 08:35
 • สังคมชนบทเป็นสังคม ผู้สูงอายุและเด็ก เนื่องจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าครอบครัวเดินทาง  ไปทำงานต่างจังหวัด ทิ้งเด็กให้อยู่กับผู้สูงอายุ เกิดช่องว่างระหว่างวัย เด็กส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อน ทำให้มีปัจจัยยั่วยุให้เกิดปัญหา เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
  2013-08-13 08:11
 • รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กล่าวถึงความคืบหน้าภายหลังเข้าเรียกร้องสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ในการขอตั้งกองทุนรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย ให้เป็นลักษณะเดียวกับกองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการพนักงานท้องถิ่น ว่า เบื้องต้นได้หารือกับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แล้ว และมีความเห็นร่วมกันว่า จะตั้งคณะอนุกรรมการย่อยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ก่อนจะนำเสนอนพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สธ.
  2013-08-12 07:55
 • นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ความเป็น “ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ” หรือ “เมดิคัล ฮับ” ถูกจุดพลุขึ้นมาตั้งแต่ปี 2547 ในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อดึงดูดคนต่างชาติให้เข้ามารับการรักษาพยาบาล เป็นการเพิ่มพูนรายได้เงินตราต่างประเทศให้กับประเทศไทย
  2013-08-05 06:58
 • กระทรวงสาธารณสุขเผย 7 เดือนปีนี้พบป่วยโรคตาแดง 64,350 ราย เตือนล้างมือให้สะอาดหลังสัมผัส 'แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลูกบิดประตู ราวจับรถเมล์ ฯลฯ'
  2013-08-05 06:39
 • เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน นำโดย นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ได้ออกแถลงการณ์คัดค้านนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์แบบประเมินตามผลการปฏิบัติงาน หรือพีฟอร์พี ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า หลังการเปิดโต๊ะเจรจากับผู้บริหาร สธ. จนถึงขณะนี้ผ่านไป 2 เดือน มีความชัดเจนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการ สธ. และ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ.
  2013-08-04 08:01
 • 'พนักงานมหาวิทยาลัย'ครวญไม่ได้สิทธิรักษาพยาบาลข้าราชการ วอน สธ.-สปสช. หนุนตั้ง'กองทุนรักษาพยาบาล'เลียนแบบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  2013-08-01 07:14
 • ห้วงเวลาของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นับเป็นช่วงแห่งการปฏิรูป สธ. อย่างแท้จริง แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบนัก เห็นได้จากกรณีการปรับนโยบายค่าตอบแทน ที่ส่งผลให้แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนออกมาต่อต้านกันร่วมเดือน ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ เพราะประเด็นค่าแรงของบุคลากรสาธารณสุขพุ่งสูงขึ้น ขณะที่ประสิทธิภาพการบริการก็ยังไม่ชัดเจนว่า ดีขึ้นจริงหรือไม่...
  2013-07-29 07:21
 • เป็นข่าวไม่จบกับกรณีนักแสดงสาววัย 16 ปี "ปันปัน" ที่มีภาพหลุดกำลังเสพยาไอซ์ เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต กระทั่งพ่อของดาราสาวออกมายอมรับ และขอโทษพร้อมขอ โอกาสสังคมให้กับลูก ซึ่งทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
  2013-07-28 09:02