ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้มข้นมาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง เผยสถานการณ์ยังทรงตัว บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ให้เร่งลดจำนวนผู้ป่วย

พร้อมจัดอบรมอายุรแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ฟื้นฟูความรู้ในการดูแลผู้ป่วย และเป็นพี่เลี้ยงแก่แพทย์โรงพยาบาลชุมชน เพื่อลดการเสียชีวิตให้น้อยที่สุด เน้นย้ำทุกเพศทุกวัยเป็นไข้สูง 1-2 วัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดท้อง อาเจียน หรืออุจจาระเป็นสีดำ ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

วันนี้ (24 สิงหาคม 2556) นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ชุมชนทิพพาวาส แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. พร้อมกับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้เป็นฤดูฝน เป็นช่วงที่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงสุด โดยจากการประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของวอร์รูมฯกระทรวงสาธารณสุขในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ายังทรงตัว บางพื้นที่ยังพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น จ.เชียงใหม่ และเชียงราย ซึ่งยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงติดต่อกัน และมีจำนวน 1 ใน 3 ของผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งประเทศ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เข้มมาตรการป้องกันควบคุมโรค กระตุ้นเตือนประชาชนให้ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและบริเวณบ้าน และประสานการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และส่งทีมเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยเพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค

ในเขตพื้นที่ กทม. ได้มอบให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 ประสานการทำงานกับสำนักอนามัย กทม. อย่างใกล้ชิด สำหรับจ.เชียงใหม่ และเชียงราย ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งระดมกำลังป้องกันควบคุมโรคให้เร็วที่สุด โดยจะส่งทีมควบคุมโรคจากกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย นักระบาดวิทยา และทีมควบคุมแมลงพาหะนำโรคพร้อมวัสดุอุปกรณ์จำนวน 10 ทีม เข้าไปสนับสนุนการทำงานของอำเภอและจังหวัดร่วมกับนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือ อสม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายทุกสัปดาห์ และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการฉีดพ่นสารเคมีกำยังยุงตัวแก่ในชุมชนที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย สารเคมีกำจัดยุง เป็นต้น เพื่อเร่งรัดควบคุมโรคให้ได้โดยเร็ว

นายแพทย์ประดิษฐกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้มอบให้กรมการแพทย์จะจัดอบรมฟื้นฟูอายุรแพทย์ที่ประจำอยู่โรงพยาบาลศูนย์จากทั่วประเทศ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกตามมาตรฐาน เพื่อลดการเสียชีวิตให้น้อยที่สุด เช่น การป้องกันภาวะช็อก การดูแลผู้ป่วยในภาวะช็อก การป้องกันควบคุมโรคในโรงพยาบาล เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาแก่แพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นี้ และขอเน้นย้ำให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย หากเป็นไข้สูง 1-2 วัน กินยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลด ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก ปวดท้อง อาเจียน หรืออุจจาระเป็นสีดำ ขอให้รีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล