กิตติรัตน์ ณ ระนอง

 • ฐานเศรษฐกิจ - "คลัง" แย้มผลสรุปประชาพิจารณ์ "ประชาชน" ส่วนใหญ่เดินหน้าค้านร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิก กอช. ชูความเห็นตามข้อเรียกร้องเดิมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ด้าน สศค. เร่งสรุปชง "กิตติรัตน์" ยันหลักการความจำเป็นต้องยุบเลิกตามแนวคิดรมว.คลัง ที่อ้างความซ้ำซ้อน ประกันสังคมมาตรา 40 และลดงบประมาณ คาดเข้า ครม. ภายใน พ.ย. 56นี้ แต่จะคลอดเป็นก.ม.ได้ช้า ไม่พ้นเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองต่อเนื่อง
  2013-11-20 08:55
 • ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ เสนอนายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังให้ขึ้นภาษียาสูบ  เพื่อลดการสูบบุหรี่ของประชาชนและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
  2013-10-15 08:27
 • มติชน - กระทรวงสาธารณสุขหวั่น'ไข้เลือดออก'ฉวยโอกาสระบาดช่วง น้ำท่วม สั่ง'สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด'ทั่วประเทศคุมเข้ม เผยมี 11 จังหวัดยังเป็นปัญหา
  2013-10-14 10:05
 • การหารือระหว่าง นายกรัฐมนตรี กับผู้ประกอบการกลุ่มสุขภาพและเครื่องสำอาง รวมทั้งตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ สภาหอการค้าไทย เพื่อผลักดันมูลค่าส่งออกสินค้าและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มดังกล่าวให้ตรงความต้องการของตลาด
  2013-09-28 08:17
 • ครม. ไฟเขียว รื้อภาษีสุราใหม่ทั้งหมด พร้อมปรับวิธีคำนวณภาษี พร้อมขยายเพดานภาษีไวน์-เบียร์ 100 บาท เป็น 2,000 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์ พร้อมออก พ.ร.ก.ตั้งกองทุน กสพ. ดึงภาษีสรรพสามิตสุรา ร้อยละ 1.5-2 ตั้งกองทุน คล้าย สสส.
  2013-08-28 19:45
 • ครม.ซุ่มวาระลับอนุมัติปรับขึ้น'ภาษีเหล้า-เบียร์'  เด้ง'สาธิต'นั่งผู้ตรวจกระทรวงการคลัง
  2013-08-28 11:00
 • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ( The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ "การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม มีผู้ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
  2013-08-26 16:21
 • Hfocus -การต่อสู้ระหว่างฝ่ายเรียกร้องและฝ่ายต้องการยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 (กอช.) ยิ่งนานยิ่งทวีความแหลมคม และหากไล่เรียงเหตุการณ์ย้อนหลัง จะเห็นแนวโน้มที่ขยายวงความขัดแย้งมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ กฎหมายกอช. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2554 ยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการรับสมัครสมาชิก กฎหมายกำหนดให้เปิดรับสมัครสมาชิกกอช. เมื่อพ้นกำหนด 360 วันนับจากวันประกาศลงราชกิจจานุเบกษา หรือ ประมาณวันที่ 8 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนั้นการเมืองเปลี่ยนขั้วมาเป็นรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง เป็นรมว.คลัง
  2013-08-25 11:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ย้ำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เข้มข้นมาตรการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกต่อเนื่อง เผยสถานการณ์ยังทรงตัว บางพื้นที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ให้เร่งลดจำนวนผู้ป่วย
  2013-08-24 11:26
 • วันที่ 22 ส.ค. เครือข่ายแรงงานนอกระบบ จะเข้าพบผู้บริหารกระทรวงการคลัง เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) ซึ่งตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 กำหนดให้กองทุนต้องประกาศเปิดรับสมาชิกภายใน 360 วัน นับแต่กฎหมายมีผลบังคับใช้ หรือตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2555 แต่กลับไม่มีการดำเนินการ ก่อนหน้านี้ เครือข่ายฯ ยื่นฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ต่อศาลปกครอง ฐานละเลยหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดโดยมิชอบ ขณะที่สมาชิกพรรคฝ่ายค้านได้ยื่นถอดถอนนายกิตติรัตน์ ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
  2013-08-22 08:24
 • ส่อเค้าว่าจะเป็นเรื่องวุ่นวายอีกครั้งสำหรับการยกเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เห็นว่าเป็นหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนกับกองทุนประกันสังคมมาตรา 40 จึงให้โอน กอช.เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประกันสังคม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่25 มิ.ย. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบประเทศของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว
  2013-08-19 10:27
 • "โต้ง" ลุยไฟ สั่ง สศค.ทำประชาพิจารณ์ยกเลิก พ.ร.บ.กอช. ชี้เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนกฎหมายกองทุนประกันสังคม มาตรา 40
  2013-08-19 10:09

Pages