ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ที่ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ( The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ "การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม มีผู้ร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

นายกิตติรัตน์กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสร้างความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ และการก่อตั้ง สสส.ถือเป็นความสำเร็จหนึ่งในกลไกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีการประเมินการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลว่า เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่ทำงานกับทุกภาคส่วนในสังคมจากรากหญ้าถึงระดับชาติให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพถึงร้อยละ 99 ของประชากรไทย

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน  วันที่ 26 สิงหาคม 2556