ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฐานเศรษฐกิจ - "คลัง" แย้มผลสรุปประชาพิจารณ์ "ประชาชน" ส่วนใหญ่เดินหน้าค้านร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิก กอช. ชูความเห็นตามข้อเรียกร้องเดิมของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ด้าน สศค. เร่งสรุปชง "กิตติรัตน์" ยันหลักการความจำเป็นต้องยุบเลิกตามแนวคิดรมว.คลัง ที่อ้างความซ้ำซ้อน ประกันสังคมมาตรา 40 และลดงบประมาณ คาดเข้า ครม. ภายใน พ.ย. 56นี้ แต่จะคลอดเป็นก.ม.ได้ช้า ไม่พ้นเป็นประเด็นโจมตีทางการเมืองต่อเนื่อง

หลังจากกระทรวงการคลังขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. .  . จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานั้น

ความคืบหน้าประเด็นดังกล่าว  แหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ผลสรุปประชาพิจารณ์เบื้องต้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.การยุบกองทุนการออมแห่งชาติ  พ.ศ. .   เพราะเห็นว่า  พ.ร.บ.กอง ทุนการออมแห่งชาติ จะเป็นประโยชน์ต่อแรงงานนอกระบบมากกว่า ซึ่งประเด็นชี้แจงส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานนอกระบบเช่นที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการออมของประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งไม่อยู่ในระบบการออมภาคบังคับ เพื่อเป็นหลักประกันรายได้ยามชรา

อย่างไรก็ตาม  สศค.ได้สรุปความคิดเห็นดังกล่าวต่อร่าง พ.ร.บ.ยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. . ทั้งหมด พร้อมกับยังคงยืนยันในหลักการความจำเป็นเดิมที่รัฐบาลต้องการยุบเลิก พ.ร.บ. กอช. ตามแนวคิดของนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและรมว.คลัง ที่เห็นว่า พ.ร.บ. กอช. นั้น เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน พ.ร.บ. ประกันสังคมมาตรา 40 คือมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน และประกันสังคมมาตรา 40 ยังสามารถลดงบประมาณรายจ่ายภาครัฐได้เทียบเท่ากับ พ.ร.บ. กอช. ประมาณ 1 พันล้านบาทเช่นกัน

ทั้งนี้ สศค.ได้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ รมว. คลังพิจารณาแล้ว เพื่ออนุมัติและอยู่ระหว่างนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต่อไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วน คาดว่าจะเข้า ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าหรือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หลังครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรม การกฤษฎีกาพิจารณาตีความแล้วนำเข้าสู่สภาพิจารณา ทั้งในชั้นสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

"การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิก กอช. ดังกล่าว จะผ่านเป็นกฎหมายได้ไม่เร็วไปกว่าช่วงที่ผ่านกฎหมาย กอช. แน่นอน ซึ่งใช้เวลานานร่วมปี  โดยเชื่อว่าทางรัฐบาลจะไม่รีบนำร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิก กอช. เสนอเข้าสภาช่วงนี้ เพราะอาจถูกฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นต่อเนื่องทางการเมืองในช่วงนี้ เนื่องจากกฎหมาย กอช.ที่ออกมานั้นถือเป็นเอกฉันท์ในรัฐบาลประชาธิปัตย์มาแล้ว ฉะนั้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิก กอช.ในชั้นสภา จะต้องถูกตั้งข้อโต้แย้ง โดยมองว่า การจะยุบกอช. ได้ต้องมีเหตุผลที่เพียงพอ"

ก่อนหน้านี้นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรมว.คลัง ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายสมชัย สัจจพงษ์ (ผอ.สศค.) ต่อศาลปกครองกลาง ฐานละเลยปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ตามมาตรา157 กรณีไม่เปิดรับสมาชิกเมื่อมีการประกาศใช้พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 หลัง 360 วัน นั่นคือ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แต่ยังไม่มีเกณฑ์กำหนดไต่สวนคดี

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 21 - 23 พ.ย. 2556--