ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นางสุนี ไชยรส รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.)  ให้ ความเห็นว่า กรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.ยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยอ้างว่ากฎหมายการออมแห่งชาติซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม มาตรา 40 ว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดำเนินการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หลังจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และได้เลยกำหนดการรับสมัครสมาชิก กอช.ตามที่บทเฉพาะกาลกำหนดไว้มาเป็นปีแล้ว

"หากร่างพ.ร.บ.ยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ เท่ากับเป็นการล้มล้างคำร้องของเครือข่ายบำนาญภาคประชาชนทันที เพราะขณะนี้ศาลปกครองยังไม่มีคำสั่งรับคำร้องของภาคประชาชนแต่อย่างใด"

นอกจากนี้รัฐบาลได้พยายามหาความชอบธรรมในการรวบรัดที่จะออกกฎหมายยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ สะท้อนได้จากการส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นให้สมาชิกกองทุนการออมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม แล้วกำหนดให้ส่งคำตอบกลับภายในวันที่ 21 สิงหาคม นี้ ซึ่งให้เวลาสมาชิกกองทุนน้อยมาก

ล่าสุดเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภาคประชาชนซึ่งเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุที่เข้ามาร่วมเวทีเสวนากับคณะกรรมการ คปก. ที่จังหวัดสงขลา มีมติร่วมกันที่จะคัดค้านร่างพ.ร.บ.ยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนคปก.จะหารือและกำหนดท่าทีต่อการออกกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 18 - 21 ส.ค. 2556--