ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"โต้ง" ลุยไฟ สั่ง สศค.ทำประชาพิจารณ์ยกเลิก พ.ร.บ.กอช. ชี้เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนกฎหมายกองทุนประกันสังคม มาตรา 40

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2556 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับ การยกเลิกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 (พ.ร.บ. กอช.) ผ่านเว็บไซต์  http://www.fpo.go.th มีกำหนดให้ประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นภายในวันที่ 21 ส.ค. 2556 หรือเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ช่วงเช้าวันที่ 16 ส.ค.2556 แบบสอบถามเรื่องการยกเลิก พ.ร.บ.กอช.ถูกถอดออกจากเว็บไซต์ และเมื่อสอบถามไปยังสำนักนโยบายและการลงทุนของ สศค. ได้รับคำตอบว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิค และเตรียมที่จะนำแบบสอบถามขึ้นเว็บไซต์อีกครั้งในเร็วๆ นี้ โดยจะชดเชยเวลาการทำแบบสอบถามให้ครบ 1 สัปดาห์ตามกำหนดเดิมที่วางไว้

รายงานข่าวระบุว่า การยกเลิก พ.ร.บ.กอช. เป็นแนวคิดของ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง ที่เห็นว่า พ.ร.บ.กอช.นั้น เป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2556 ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงิน สมทบประเทศของประโยชน์ทด แทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิ์ในการรับประ โยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว

ทั้งนี้ พ.ร.บ.กอช. ถูกผลักดันโดยรัฐบาลประชาธิปัตย์ ซึ่งหลังจากมีผลบังคับใช้แล้ว จะต้องจัดตั้งกองทุนและเปิดให้ประชาชนมาออมภายใน 1 ปี ตามกำหนดคือช่วงกลางปี 2555 แต่เมื่อรัฐบาลเพื่อไทยเข้ามา ไม่เห็นด้วยกับการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว และสั่งการให้ สศค.ไปดำเนินการยกเลิก ซึ่งในการยกเลิกกฎหมายทำได้หลายวิธี แต่ สศค.เห็นว่าควรจะทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน ซึ่งข้อสรุปจากการจัดทำประชาพิจารณ์ จะเสนอไปยังฝ่ายการเมือง เพื่อนำเสนอไปยัง ครม.ให้เสนอยกเลิก พ.ร.บ.กอช.ไปยังรัฐสภาตามขั้นต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 19 สิงหาคม 2556