ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งดำเนินการเรื่องการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมานั้น ได้มีการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดในจังหวัดต่าง ๆ ขึ้น โดยขณะนี้ตนได้ทยอยเดินทางไปเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดดังกล่าวในจังหวัดต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ และตนยังได้ประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในภูมิภาคเข้ามาร่วมเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอีกด้วย  เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น ลำพังครูเพียงฝ่ายเดียวคงทำได้ไม่ทั่วถึง แต่ขณะเดียวกันตนเห็นว่าโรงเรียนก็ต้องยอมรับความจริงและไม่ปิดบังว่ามีนักเรียนติดยา เพื่อจะได้รีบนำเด็กนักเรียนเหล่านั้นเข้ารับการบำบัด เพราะหากปล่อยนานไปก็มีโอกาสที่จะชักชวนเพื่อนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหามีความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกัน

นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจากการที่ตนได้เดินสายเปิดศูนย์บำบัดยาเสพติดไปแล้วกว่า 20 แห่งพบข้อมูลว่ามีนักเรียนร้อยละ 3-5 ที่ติดยาเสพติด โดยมีทั้งยาเสพติดประเภทยาบ้า กระท่อม ยาไอซ์ รวมถึงบุหรี่ ซึ่งตนอยากวิงวอนให้โรงเรียนออกมาเปิดเผยข้อมูลความจริง โดยครูประจำชั้นจะต้องเป็นพระเอกและนางเอกของเรื่องนี้ เพราะครูประจำชั้นจะเป็นคนที่รู้จักนักเรียนของตนได้ดีที่สุดในโรงเรียน เพื่อจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพราะหากเด็กติดยาเสพติดแล้วจะรักษายาก ซึ่งไม่ใช่เป็นการประจานแต่อย่างใด

"อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดแล้วและสามารถทำให้โรงเรียนปลอดยาเสพติดได้จริง โดยได้รับการรับรองจากทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน ตำรวจ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยา เสพติด (ป.ป.ส.) ทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะมีการมอบธงสีขาวให้แก่โรงเรียนนั้น ๆ เพื่อเป็นการรับรองว่าเป็นโรงเรียนสีขาวที่ปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริง ดังนั้นผมจะไม่มอบธงสีขาวให้แก่โรงเรียนใดจนกว่าจะมั่นใจได้ว่าโรงเรียนนั้นปลอดยาเสพติดจริง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ครูเป็นคนบอกว่าโรงเรียนตัวเองไม่มีเด็กติดยาเสพติดแล้วจะได้รับธงสีขาวไปได้ง่าย ๆ  ทั้งนี้คาดว่าน่าจะเริ่มมอบธงสีขาวให้แก่โรงเรียนปลอดยาเสพติดได้ภายในปี 2557" นาย เสริมศักดิ์กล่าว

ที่มา--เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 30 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง