ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - หลังคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร, กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและนิทรรศการ "โครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต" ที่รัฐสภา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้งเจ้าหน้าที่สภา เข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพจำนวนมากนั้น

เมื่อวันที่ 22 กันยายน นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินคาด มีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพจำนวนมากรวมเกือบ 1,000 คน โดยมีการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โลหิตจาง โรคหัวใจ และคัดกรองความเสี่ยงความผิดปกติของหลอดเลือด ตรวจวัดความผิดปกติของสายตา รวมถึงการประเมินความเครียด และบริการนวดกดจุดสะท้อนเท้า นวดเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มีสุขภาพในเกณฑ์ปกติ

นพ.สุรวิทย์กล่าวว่า ข้อมูลจากสถาบันประสาทวิทยา ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองด้วยตนเอง พบว่าปัจจัยเสี่ยงที่พบมากที่สุด 5 อันดับ คือ

1.การมีกิจกรรมทางกายน้อย เช่น เดิน หรือออกกำลังกาย น้อยกว่า 30 นาทีต่อครั้ง น้อยกว่า 3 ครั้งในหนึ่งสัปดาห์ 2.ชอบกินอาหารประเภททอด ของมัน หรืออาหาร รสเค็ม 3.มีภาวะน้ำหนักเกิน

4.มีคอเลสเตอรอลสูง 5.เป็นความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงด้วย ส่วนการ ประเมินความเครียดพบว่าส่วนใหญ่มีความเครียดระดับสูง (41-61) คะแนน โดยให้บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พร้อมแจกเอกสารและซีดีคลายเครียดเพื่อนำไปฝึกฝนต่อที่บ้าน

"ปีหน้าอยากให้เพิ่มบริการตรวจความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคมะเร็ง และโรคอัลไซเมอร์ เพราะสอบถามกันมาก เนื่องจากหลายๆ ท่านเริ่มสูงอายุจึงอยากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น" นพ.สุรวิทย์กล่าว

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 24 ก.ย. 2556 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง