โลหิตจาง

 • กรมการแพทย์ระบุคนไทย 6 แสนคน ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรงปานกลางต้องรับเลือดและยาขับเหล็กเป็นประจำทุกเดือน แนะคู่สมรสควรตรวจเลือดก่อนมีบุตรจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยธาลัสซีเมียได้
  2018-09-09 19:12
 • อภ.วิจัยพัฒนายาขับเหล็กสูตรใหม่ กินเพียงวันละ 1 เม็ด จากวันละ 3-4 ครั้ง คาดสามารถผลิตได้ในปี 63 ลดนำเข้าจากต่างประเทศที่มีราคาเม็ดละ 500 บาท คิดเป็นค่ายาต่อคนต่อเดือน 15,000 บาทในราคาที่จะถูกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศ
  2017-07-10 20:35
 • สปสช.ชี้สิทธิหลักประกันสุขภาพครบคลุมการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลพัฒนาศักยภาพในการดูแลให้เลือดและยาขับเหล็กแก่ผู้ป่วยได้ตามมาตรฐาน
  2017-03-27 11:21
 • สปสช.รุกสิทธิประโยชน์ “ยาขับเหล็ก” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว ลดภาวะแทรกซ้อนจากธาตุเหล็กเกินหลังการรับเลือด แจงมีผู้ป่วยธาลัสซีเมียที่ต้องรับยาขับเหล็ก 4,000 ราย จากผู้ป่วยธาลัสซีเมียสิทธิ์บัตรทองเกือบ 4 หมื่นราย ช่วยทำให้ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียเข้าถึงการรักษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เผย พร้อมเดินหน้านโยบายหนุนคัดกรองความเสี่ยงในคู่สมรสและระหว่างตั้งครรภ์ เพื่อลดจำนวนผู้ป่วย
  2015-03-08 12:41
 • สถาบันสุขภาพเด็ก ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเหล็กเกินเอ็กซ์แพป(EXPAP) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาด้วยยาขับเหล็ก Deferasirox ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียที่มีภาวะเหล็กเกิน
  2014-12-24 20:08
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจสุขภาพของหญิงวัยเจริญพันธุ์ทั่วประเทศที่มีกว่า17 ล้านคน มีปัญหาโลหิตจางมากถึง 4 ล้านกว่าคน ส่วนเด็กปฐมวัย แนะหากตั้งครรภ์ขอให้รีบฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ เพื่อความปลอดภัยแม่ และป้องกันลูกน้ำหนักตัวน้อย ภูมิต้านทานโรคต่ำ โตช้า พัฒนาการช้า เรียนหนังสือไม่ทันเพื่อน
  2014-06-14 13:35
 • มติชน - หลังคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร, กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดเสวนาและนิทรรศการ "โครงการสร้างพลังป้องกันโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต" ที่รัฐสภา ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนที่ผ่านมา โดยมี ส.ส. และ ส.ว. รวมทั้งเจ้าหน้าที่สภา เข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพจำนวนมากนั้น
  2013-09-23 08:38