ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข่าวสด - นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ว่า สพฉ.ประสานเจ้าหน้าที่ในเครือข่ายกู้ชีพให้เตรียมพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังประสานไปยังพื้นที่จังหวัดเสี่ยงให้ตรวจสอบสายด่วน 1669 ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา สพฉ.ยังเตรียมรถสื่อสารเฉพาะกิจไว้แล้ว เป็นรถหกล้อใช้ติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ภัยพิบัติได้

สำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย อาทิ จ.สระแก้ว จ.สุรินทร์ จ.ปราจีนบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา ควรเตรียมพร้อมเบื้องต้นด้วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับยาอย่าง ต่อเนื่อง และผู้ป่วยโรคฉุกเฉินร้ายแรง ให้สำรองยาไว้ให้เพียงพอและหากสถานการณ์วิกฤตควรอพยพไปในพื้นที่ปลอดภัยก่อน

ส่วนประชาชนทั่วไปควรสอดส่อง ติดตาม ฟังข่าวสารบ้านเมือง และสำรองปัจจัยสี่ และของใช้ที่จำเป็น ใส่ถุงกันน้ำโดยจัดทำเป็นชุดๆ ให้หยิบใช้สะดวก

สิบเอกกิตติพันธ์ คงกะพันธ์ เจ้าหน้าที่อุปกรณ์พิเศษ รหัสกู้ภัย 014 มูลนิธิสว่างบำเพ็ญธรรมสถาน ปราจีนบุรี กล่าวว่า เหตุการณ์น้ำท่วมปราจีนฯ ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี โดยเข้าร่วมประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน สามารถโทร.แจ้งได้ที่สายด่วน 1669

ที่มา--ข่าวสด ฉบับวันที่ 9 ต.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--