ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พยาบาลลูกจ้างชั่วคราวร้องสธ.ขอบรรจุเป็นข้าราชการรอบละ 27% พร้อมขอกระทรวงฯ เป็นผู้ดูแลการบรรจุแทนเขตหวั่นการตีความเพี้ยน เปิดช่องใช้เส้นสาย ด้านรองปลัดสธ. ระบุอยู่ระหว่างพิจารณาสัดส่วนที่เหมาะสม ยันให้เขตดูแลแต่เปิดช่องอุทธรณ์หากไม่ได้รับความเป็นธรรม พร้อมเผยล่าสุดมีตำแหน่งจากผู้ลาออก-เกษียณ 1,300 อัตรา เตรียมบรรจุเพิ่ม ให้พยาบาล 800 อัตรา

นางสาวศิริรัตน์ วงษ์บุดดา

ที่กระทรวงสาธารณสุข-เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2556 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์บุดดา ประธานเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า วันนี้มาเพื่อเรียกร้องให้ทางกระทรวงสาธารณสุขทำการบรรจุลูกจ้างสายวิชาชีพด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม ซึ่งตนไม่ขัดข้องในการกระจายตำแหน่งที่ได้มาให้กับวิชาชีพอื่นๆ แต่ในส่วนของพยาบาลลูกจ้างนั้นขอให้ทาง สธ. แบ่งสัดส่วนมาให้ 27%ของการบรรจุเป็นข้าราชการใน 2 รอบที่เหลือ หรือคิดเป็นรอบละ 4,571 คน จากเดิมในการบรรจุลูกจ่างชั่วคราวสายวิชาชีพเป็นข้าราชการนั้น สัดส่วนที่พยาบาลลูกจ้างได้รับการจัดสรรมาเพียง 21 % เท่านั้น

นางสาวศิริรัตน์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ตนไม่ได้ติดใจในหลักเกณฑ์การบรรจุเป็นข้าราชการในรอบนี้ หรือแม้กระทั่งข้อกำหนดเรื่องการประเมินภาระงานหรือเอฟทีอี (FTE) นั้นจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะออกข้อกำหนดอื่นๆ มาร่วมด้วย ที่สำคัญคืออยากให้ออกเป็นหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไปเลยเขตดำเนินการตามนั้น ไม่ใช่มอบอำนาจให้เป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ ซึ่งจะเกิดปัญหาเรื่องการตีความและความเป็นธรรมในการจัดสรรตำแหน่ง

ด้าน นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ตนเข้าใจดีว่าพยาบาลเป็นกลุ่มที่เป็นพลังหลักที่มีความใจกว้างที่ไม่กีดกั้นให้เพื่อนๆ ลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาชีพอื่นๆ ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการด้วย ซึ่งจากข้อเรียกร้องของกลุ่มพยาบาลเข้าใจว่ามีความกังวลใน 2 เรื่อง คือเรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุที่ให้อำนาจเขตเป็นผู้ดำเนินการนั้นอาจจะมีมีปัญหาเรื่องการตีความคำสั่งที่ไม่เหมือนกัน กับปัญหาเรื่องความเป็นธรรม การใช้เส้นสาย ซึ่งตรงนี้การที่มอบอำนาจให้เขตเป็นผู้ดูแลเนื่องจากต้องการจะกระจายอำนาจและความรับผิดชอบไปให้ แต่จะเปิดช่องให้มีการยื่นอุทธรณ์ในระดับต่างๆ ในกรณีที่มีผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบรรจุเป็นข้าราชการ เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจ

ส่วนข้อกังวลที่ 2 คือเรื่องสัดส่วนของวิชาชีพที่จะได้รับการบรรจุนั้นขณะนี้ทางเขตได้ส่งจำนวนอัตราความต้องการมายังกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ซึ่งตนจะต้องนำเข้าไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาสัดส่วนข้าราชการทั้งระหว่างเขต และระหว่างวิชาชีพในเร็วๆ นี้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้รวบรวมตำแหน่งข้าราชการที่ว่างลงจากการเกษียณ การลาออกของข้าราชการเดิมมาได้ 1,300ตำแหน่ง ก็จะเอามาบรรจุให้กับลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มเติมจากอัตราที่ได้รับอนุมัติมาในรอบที่ 2 และ 3 โดยในจำนวนนี้วิชาชีพพยาบาลจะได้ไป 800 ตำแหน่ง

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า ส่วนกลุ่มสหวิชาชีพกระทรวงสาธารณสุขที่จะมาพรุ่งนี้ (26 พ.ย.) ตนก็จะชี้แจงให้ทราบเช่นเดียวกันนี้ ทั้งนี้ความเป็นธรรมไม่ได้หมายความว่าทุกวิชาชีพจะได้รับการจัดสรรตำแหน่งให้ในอัตราเท่าๆ กัน แต่ความเป็นธรรมคือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขที่พอรับกันได้ เพราะว่าถึงอย่างไรอัตราตำแหน่งที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอ แลอัตราคนที่ผิดหวังก็จะมีมากกว่าคนที่สมหวัง