ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ฐานเศรษฐกิจ - สาธารณสุข ดูแลการเจ็บป่วยจากเหตุชุมนุมทางการเมือง โดยให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดดูแลผู้เจ็บป่วยทุกคนอย่างมืออาชีพ ในเย็นวันนี้ระดมทีมแพทย์กู้ชีพเพิ่มอีก 15 ทีมจาก 5 จังหวัดไปสนับสนุนทีมแพทย์กู้ชีพในกทม.และนนทบุรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสั่งการให้โรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตร เตรียมรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำรองห้องผ่าตัด เตียงนอน เลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น พร้อมบริการประชาชนทันที

วันนี้ ( 1 ธันวาคม 2556 ) เวลา 15.00 น. ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้บัญชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองและผู้บริหารระดับสูงส่วนกลาง ประชุมทางไกลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เพื่อเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากเหตุชุมนุมทางการเมือง ให้มีความปลอดภัยในชีวิตอย่างเต็มที่

นายแพทย์วชิระกล่าวว่า ในพื้นที่เขตกทม.และที่จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ชุมนุมจำนวนมาก กระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ในส่วนพื้นที่กทม.ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกทม.อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์สั่งการทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 1 ศูนย์ เพื่อประสานงานจัดบริการทั้งทีมแพทย์กู้ชีพสนับสนุนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว และรองรับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในเย็นวันนี้ได้สั่งการเพิ่มทีมแพทย์กู้ชีพจาก 5 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรี เพชรบุรี และกาญจนบุรี จำนวน 15 ทีม ให้เดินทางเพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์กู้ชีพในพื้นที่กทม.และนนทบุรี สามารถเรียกสนับสนุนได้อีก

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันได้สั่งการโรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกทม. สำรองเตียง คลังเลือด ห้องผ่าตัด ยาที่จำเป็น ผู้เชี่ยวชาญต่างๆทุกสาขา รองรับดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งจากการประชุมทางไกลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว และสามารถส่งทีมไปสนับสนุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขร้องขอได้ทันที โดยจะมีการปรับบริการให้เหมาะสมและทันท่วงทีตามสถานการณ์

“ กระทรวงสาธารณสุขขอให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกคนว่า จะให้บริการดูแลประชาชนอย่างมืออาชีพ ไม่มีวันหยุด ผู้เจ็บป่วยสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ตามปกติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ” นายแพทย์วชิระกล่าว

ที่มา: http://www.thanonline.com