วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560
อัพเดทล่าสุด 1 ชั่วโมง 53 นาที ที่ผ่านมา

Hfocus.org

เจาะลึกระบบสุขภาพ

สิงห์บุรี

Tuesday, December 27, 2016 - 13:50
รมว.สธ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ทองเอน คลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกในชนบท รองรับประชาชนในความรับผิดชอบ รพ.อินทร์บุรีฝั่งตะวันออกที่เดินทางยากลำบาก พร้อมนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุของ จ.สิงห์บุรี ที่มีอัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุเท่ากับ 2.53 : 1 ในขณะที่ระดับประเทศอยู่ที่ 3.98 : 1
Friday, December 16, 2016 - 21:31
จังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด ขณะเดียวกันที่ชุมชนมีผู้สูงอายุมากขึ้น 600 คน งานของ อสม.ที่นี่จึงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสุขภาพของของ 2 วัยนี้ ปัจจุบัน อสม.ที่มีอยู่ทั้งหมด 60 คน อสม. 1 คน จะดูแลชุมชนประมาณ 10-15 หลังเรือน โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
Friday, December 2, 2016 - 08:50
ต้นแบบจังหวัดสิงห์บุรี “โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน” โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระนอนจักรสีห์ฯ กับการสร้างโอกาสเด็กยากจน ปลูกฝังทักษะอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ และการนำร่องกิจกรรม 6 ดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังสามเณรให้มีพฤติกรรมสุขภาวะดีจนเป็นนิสัย
Wednesday, June 22, 2016 - 14:02
นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยโดนกดดันหนักหลังออกหนังสือกำชับสถานบริการในสังกัดห้ามเก็บค่าฝากครรภ์พิเศษ ลั่นไม่กลัว – พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต ด้าน ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุการเรียกร้องค่าตอบแทนฝากท้องคลอดพิเศษในโรงพยาบาลของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารสถานพยาบาลของรัฐควรสอดส่องดูแลเรื่องนี้
Thursday, December 18, 2014 - 17:21
สปสช.แจงประชาคมสธ.เข้าใจผิด ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยัน สิงห์บุรี นครนายก ได้รับงบรักษาประชาชนบัตรทอง เมื่อหักเงินเดือนแล้วอยู่ที่ 1,384 บาทต่อคน และ 1,257 บาทต่อคน ไม่ใช่ 100-300 บาทตามที่ประชาคมให้ข้อมูล เผย 2 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่พิเศษ ประชากรน้อย แต่มีบุคลากรทางการแพทย์มาก ทำให้สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากรสูงกว่าพื้นที่อื่น ชี้เป็นปัญหาเรื่องการกระจายบุคลากรการแพทย์ของไทยที่ยังไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
Wednesday, March 5, 2014 - 07:00
โพสต์ ทูเดย์ - "โรงพยาบาล" กลายเป็นพื้นที่ซึ่งตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทันที หลัง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศให้ทุกส่วนราชการสังกัด สธ.
Tuesday, December 3, 2013 - 09:10
แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในพื้นที่เขตกทม.และที่จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ชุมนุมจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในส่วนพื้นที่กทม.ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกทม.อย่างใกล้
Sunday, December 1, 2013 - 21:29
ฐานเศรษฐกิจ - สาธารณสุข ดูแลการเจ็บป่วยจากเหตุชุมนุมทางการเมือง โดยให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดดูแลผู้เจ็บป่วยทุกคนอย่างมืออาชีพ ในเย็นวันนี้ระดมทีมแพทย์กู้ชีพเพิ่มอีก 15 ทีมจาก 5 จังหวัดไปสนับสนุนทีมแพทย์กู้ชีพในกทม.และนนทบุรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสั่งการให้โรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตร เตรี
54.166.189.88

54.166.189.88
52339