• Sunday, June 25, 2017
  13:59
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เชื่อแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส่งผลดีถ้วนหน้า ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รพ.พ้นวิกฤตด้านการเงิน แจงเป็นพื้นที่ประชากรน้อย แต่ รพ.เดิมมีมาก เปิดข้อมูลปี 59 ทั้งจังหวัดได้รับงบ355 ล้านบาท เมื่อหักเงินเดือนออก ร้อยละ 60 เป็นเงิน 328 ล้านบาท เหลืองบรักษาประชาชนเพียง 27 ล้านบาท
  2017-06-25, 13:59
 • Tuesday, December 27, 2016
  13:50
  รมว.สธ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ทองเอน คลินิกหมอครอบครัวแห่งแรกในชนบท รองรับประชาชนในความรับผิดชอบ รพ.อินทร์บุรีฝั่งตะวันออกที่เดินทางยากลำบาก พร้อมนโยบายการดูแลผู้สูงอายุ รองรับสังคมผู้สูงอายุของ จ.สิงห์บุรี ที่มีอัตราส่วนประชากรวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุเท่ากับ 2.53 : 1 ในขณะที่ระดับประเทศอยู่ที่ 3.98 : 1
  2016-12-27, 13:50
 • Friday, December 16, 2016
  21:31
  จังหวัดสิงห์บุรีขึ้นชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีเด็กอ้วนมากที่สุด ขณะเดียวกันที่ชุมชนมีผู้สูงอายุมากขึ้น 600 คน งานของ อสม.ที่นี่จึงมุ่งเน้นไปที่ปัญหาด้านสุขภาพของของ 2 วัยนี้ ปัจจุบัน อสม.ที่มีอยู่ทั้งหมด 60 คน อสม. 1 คน จะดูแลชุมชนประมาณ 10-15 หลังเรือน โดยได้รับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้จาก โรงพยาบาลสิงห์บุรี
  2016-12-16, 21:31
 • Friday, December 02, 2016
  08:50
  ต้นแบบจังหวัดสิงห์บุรี “โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน” โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส และโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระนอนจักรสีห์ฯ กับการสร้างโอกาสเด็กยากจน ปลูกฝังทักษะอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดพฤติกรรมเสี่ยงด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ และการนำร่องกิจกรรม 6 ดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังสามเณรให้มีพฤติกรรมสุขภาวะดีจนเป็นนิสัย
  2016-12-02, 08:50
 • Wednesday, June 22, 2016
  14:02
  นพ.สสจ.สิงห์บุรี เผยโดนกดดันหนักหลังออกหนังสือกำชับสถานบริการในสังกัดห้ามเก็บค่าฝากครรภ์พิเศษ ลั่นไม่กลัว – พร้อมรับทุกสถานการณ์ในอนาคต ด้าน ประธานราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ระบุการเรียกร้องค่าตอบแทนฝากท้องคลอดพิเศษในโรงพยาบาลของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ควรปฏิบัติ ผู้บริหารสถานพยาบาลของรัฐควรสอดส่องดูแลเรื่องนี้
  2016-06-22, 14:02
 • Thursday, December 18, 2014
  17:21
  สปสช.แจงประชาคมสธ.เข้าใจผิด ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ยัน สิงห์บุรี นครนายก ได้รับงบรักษาประชาชนบัตรทอง เมื่อหักเงินเดือนแล้วอยู่ที่ 1,384 บาทต่อคน และ 1,257 บาทต่อคน ไม่ใช่ 100-300 บาทตามที่ประชาคมให้ข้อมูล เผย 2 จังหวัดนี้เป็นพื้นที่พิเศษ ประชากรน้อย แต่มีบุคลากรทางการแพทย์มาก ทำให้สัดส่วนบุคลากรการแพทย์ต่อประชากรสูงกว่าพื้นที่อื่น ชี้เป็นปัญหาเรื่องการกระจายบุคลากรการแพทย์ของไทยที่ยังไม่เท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่
  2014-12-18, 17:21
 • Wednesday, March 05, 2014
  07:00
  โพสต์ ทูเดย์ - "โรงพยาบาล" กลายเป็นพื้นที่ซึ่งตกอยู่ภายใต้ความขัดแย้งทันที หลัง นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศให้ทุกส่วนราชการสังกัด สธ. ตั้งแต่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลอำเภอ ร่วมกันขึ้นป้าย "ไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน"และติดป้ายประณามเหตุรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมืองจนทำให้เด็กเสียชีวิตถึง 4 คน
  2014-03-05, 07:00
 • Tuesday, December 03, 2013
  09:10
  แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในพื้นที่เขตกทม.และที่จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ชุมนุมจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในส่วนพื้นที่กทม.ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกทม.อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์สั่งการทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 1 ศูนย์เพื่อประสานงานจัดบริการทั้งทีมแพทย์กู้ชีพสนับสนุนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว และรองรับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในเย็นวันนี้ได้สั่งการเพิ่มทีมแพทย์กู้ชีพจาก 5 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรีเพชรบ
  2013-12-03, 09:10
 • Sunday, December 01, 2013
  21:29
  ฐานเศรษฐกิจ - สาธารณสุข ดูแลการเจ็บป่วยจากเหตุชุมนุมทางการเมือง โดยให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดดูแลผู้เจ็บป่วยทุกคนอย่างมืออาชีพ ในเย็นวันนี้ระดมทีมแพทย์กู้ชีพเพิ่มอีก 15 ทีมจาก 5 จังหวัดไปสนับสนุนทีมแพทย์กู้ชีพในกทม.และนนทบุรีตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งสั่งการให้โรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตร เตรียมรับเหตุฉุกเฉิน ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สำรองห้องผ่าตัด เตียงนอน เลือดและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น พร้อมบริการประชาชนทันที
  2013-12-01, 21:29

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
6 วัน 2 ชั่วโมง ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ที่สำคัญที่สุด
6 วัน 2 ชั่วโมง ago
กลับด้านบน