ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - นายแพทย์วชิระ  เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าในพื้นที่เขตกทม.และที่จ.นนทบุรี ซึ่งขณะนี้มีผู้ชุมนุมจำนวนมากกระทรวงสาธารณสุขทำงานเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในส่วนพื้นที่กทม.ได้ประสานการทำงานร่วมกับศูนย์เอราวัณกทม.อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งศูนย์สั่งการทางการแพทย์ส่วนภูมิภาคขึ้นอีก 1 ศูนย์เพื่อประสานงานจัดบริการทั้งทีมแพทย์กู้ชีพสนับสนุนรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว และรองรับการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บให้มีความปลอดภัยสูงสุด ในเย็นวันนี้ได้สั่งการเพิ่มทีมแพทย์กู้ชีพจาก 5 จังหวัดได้แก่ ลพบุรี สิงห์บุรี ราชบุรีเพชรบุรี และกาญจนบุรี จำนวน 15 ทีม ให้เดินทางเพื่อสนับสนุนหน่วยแพทย์กู้ชีพในพื้นที่กทม.และนนทบุรี สามารถเรียกสนับสนุนได้อีก

ขณะเดียวกันได้สั่งการโรงพยาบาลที่อยู่ในรัศมี 200 กิโลเมตรรอบกทม. สำรองเตียง คลังเลือดห้องผ่าตัดยาที่จำเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆทุกสาขา รองรับดูแลผู้เจ็บป่วยอย่างเต็มที่ ซึ่งจากการประชุมทางไกลทุกแห่งได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วและสามารถส่งทีมไปสนับสนุนตามที่กระทรวงสาธารณสุขร้องขอได้ทันที โดยจะมีการปรับบริการให้เหมาะสมและทันท่วงทีตามสถานการณ์

“กระทรวงสาธารณสุขขอให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนทุกคนว่า จะให้บริการดูแลประชาชนอย่างมืออาชีพ ไม่มีวันหยุดผู้เจ็บป่วยสามารถเดินทางไปใช้บริการได้ตามปกติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ”

ที่มา: http://www.naewna.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง