ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงกรณีการยุบสภาจะมีผลต่อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการอนุมัติเรื่องการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือไม่ ว่า เรื่องนี้ต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก คือ กรณี ครม.อนุมัติในหลักการให้จัดสรรตำแหน่งแก่บุคลากร สธ.สายวิชาชีพ 24 สายงานจำนวน 22,500 อัตรา ใน 3 ปี (ปี 2556-2558) โดยเฉลี่ยปีละ 7,500 อัตรา ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดสรรไปแล้ว แต่ในปีต่อๆ มาจำเป็นต้องให้ ครม.อนุมัติปีต่อปี ดังนั้นจะทำหนังสือสอบถามไปยังสำนักเลขานุการ ครม.ว่าจะดำเนินการได้หรือไม่ หรือต้องรอรัฐบาลใหม่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ว่ารัฐบาลใดก็น่าจะสานต่อ เนื่องจากเป็นเรื่องจำเป็น และบุคลากรทุกคนก็รออย่างมีความหวังมาตลอด

นพ.วชิระกล่าวอีกว่า ส่วนที่สอง เป็นเรื่องการจัดสรรตำแหน่งให้บุคลากร สธ.ที่ตำแหน่งว่างลง ซึ่งมาจากเกษียณอายุราชการ ลาออก หรือเกษียณก่อนกำหนด ฯลฯ โดยในส่วนนี้มีตำแหน่งว่างลงทั้งหมด 1,300 อัตรา ซึ่งสัดส่วนจะให้พยาบาลร้อยละ 59 หรือประมาณ 806 อัตรา มากกว่าวิชาชีพอื่นๆ เนื่องจากวิชาชีพพยาบาลมีจำนวนมากที่สุด โดยการเกลี่ยตำแหน่งจะให้แก่ผู้ทำงานตั้งแต่ปี 2551-2552 ก่อน เพราะทำงานและรอตำแหน่งมานาน โดยในส่วนนี้ไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องรอการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.) ที่ปลัด สธ.เป็นประธาน ในการพิจารณาก่อนประกาศใช้ได้ทันที ขณะที่เรื่องพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) เป็นเรื่องการดำเนินการภายในกระทรวง และเป็นอำนาจของปลัด สธ. จึงสามารถเดินหน้าได้ตามเดิม

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 13 ธ.ค. 2556 (กรอบบ่าย)--