ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานในการประชุม เพื่อแก้ปัญหาการแบกรับภาระรายจ่ายของโรงพยาบาลแม่สอด ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยมี นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล ที่เกี่ยวข้อง และนายชัยวัฒน์ วิฑิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก และนายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก เพื่อหารือปัญหาการแบกรับค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล โดยส่วนมากเป็นบุคคลต่างด้าว สัญชาติ พม่า ที่เข้ามารักษาพยาบาล ซึ่งปี พ.ศ.2556 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลแม่สอด ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายปีละ 58 ล้านบาท ส่วนค่ารักษาคนไทยมีเพียง 3 ล้านบาท ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าผู้ป่วยทั้งหมดไม่มีเงินชำระค่ารักษาพยาบาลจริงๆ และไม่มีหลักประกันด้านสุขภาพใดๆ

นายแพทย์ณัฐพงศ์กล่าวว่า การแบกรับค่ารักษาพยาบาลของคนต่างด้าว และคนไทยบางส่วนมีมาต่อเนื่องทุกปี และในอนาคต หากเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้น การแก้ปัญหาต้องให้ผู้ป่วยมีหลักประกันสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ส่วนคนที่เป็นแรงงาน ก็สามารถทำ ประกันสังคม ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลแม่สอด

--จบ--

--มติชน ฉบับวันที่ 17 ก.พ. 2557 (กรอบบ่าย)--

เรื่องที่เกี่ยวข้อง