ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดกิจกรรมโรดโชว์ ในโครงการ Good Health Starts Here มุ่งมั่นให้คนไทยมีสุขภาพดี  โดยยึดหลัก "สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ ...ที่ตัวคุณ"  ได้ฤกษ์ดีปล่อยขบวนรถมินิทรัค ทั้ง 5 คันที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ผู้บริโภคในการจดจำสัญลักษณ์ต่างๆ ของ อย.ที่อยู่บนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ และวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้าน โดยการออกเดินสายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วแหล่งชุมชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภค "อ่านฉลาก อย่างฉลาด" มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถแยกแยะสัญลักษณ์บนฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคไม่ถูกหลอกจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกินจริง  โดยมี นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และเภสัชกรวีระชัย นลวชัย ผอ.กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ร่วมปล่อย คาราวานรถทั้ง 5 คัน ที่บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ท่ามกลางสักขีพยานตบเท้าร่วมงานอย่าง เนืองแน่น

ที่มา--มติชน ฉบับวันที่ 28 มี.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--