ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภากาชาดชวนคนไทยร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก วันที่ 14 มิ.ย. ตั้งเป้ารับบริจาคให้ได้ 4,000 ยูนิต พร้อมรับบริจาคสเต็มเซลล์ ดวงตา และอวัยวะ

พญ.สร้อยสอางค์  พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า  วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) เพื่อเป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์   (Karl Landsteiner)  ชาวออสเตรีย ผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO), สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC) จึงเชิญชวนสภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นวันแห่งการขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ในปี 2557 กำหนด Slogan คือ Safe blood for saving mothers (บริจาคโลหิต พลิกวิกฤต ช่วยชีวิตแม่และลูก) เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตอย่างเพียงพอและปลอดภัย เพื่อช่วยชีวิตแม่ที่มีความเสี่ยงที่อาจเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ข้อมูลองค์การอนามัยโลก พบว่าทั่วโลกมีผู้หญิงกว่า 800 คน/วัน เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตร สาเหตุจากภาวะตกเลือดอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา หากมีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอ และปลอดภัย จะช่วยลดปัญหาการเสียชีวิตลงได้  
       
พญ.สร้อยสอางค์ กล่าวว่า ประเทศไทย  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี 2547  ต่อเนื่องปีนี้ เป็นปีที่ 11   ในวันเสาร์ที่  14  มิถุนายน 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตสูงสุด (Super Donors) 3 กลุ่ม ได้แก่ ชมรมผู้บริจาคโลหิต 100 ครั้ง ชมรมผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ และ Club 25 of Thailand ,  การรับบริจาคโลหิต  สเต็มเซลล์  ดวงตา และอวัยวะ กิจกรรมเขียนข้อความแสดงตนว่าเป็นผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ บนกำแพงแห่งมนุษยธรรม   ( Wall of Humanity ) , การแสดงพลังด้วยการเติมหยดเลือดลงในถุงบริจาคโลหิตขนาดยักษ์ , สนุกกับการถ่ายภาพตราไปรษณียากรส่วนตัวเป็นที่ระลึก,  การประมูลของรักดารา, มินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน นักร้อง  และ Club 25 of Thailand,  เกมสนุกชิงรางวัล การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต เป็นต้น  ผู้บริจาคโลหิตในงาน จะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2557” เป็นที่ระลึก   ตั้งเป้าได้รับโลหิตจำนวน 4,000 ยูนิต
       
ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่  นครสวรรค์  อุบลราชธานี  ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี ราชบุรี  สงขลา  (อำเภอหาดใหญ่)   ภูเก็ต และงานบริการโลหิต   สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร. 0 2256 4300