ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีต สว.เลือกตั้งจังหวัดสมุทรสงคราม และเครือข่ายคนรักหลักประกันสุขภาพ โวย ประชาชน ผู้ป่วยเดือดร้อน หลังสธ.ออกหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดงดความร่วมมือกับสปสช. อ้างเหตุอยู่ในช่วงการปฏิรูป งง ช่วงปฏิรูปทำไมต้องหยุดความร่วมมือจนทำให้ประชาชนเดือดร้อน จี้คสช.เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วก่อนผลกระทบบานปลาย ด้านรพ.ชุมชนขึ้นป้านค้านนโยบาย 3 ผี ของปลัดสธ. ผีล่าแต้ม ผีอมเงิน และผีกินรวบ

9 ก.ค. นส.บุญยืน ศิริธรรม อดีต สว.เลือกตั้งจังหวัดสมุทรสาคร และอดีตบอร์ด สปสช. กล่าวว่า หลังจากกระทรวงสาธารณสุขมีหนังสือลงวันที่ 4 ก.ค. 2557 ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. สั่ง สสจ.และ ผอ.รพ.ทุกแห่งงดทำข้อตกลงและทบทวนการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทกับ สปสช. ในพื้นที่ จนกว่าจะมีข้อตกลงการบริหารงบประมาณที่ชัดเจนระหว่าง สธ. กับ สปสช. ส่วนกลาง และก่อนหน้านี้เคยสั่งในที่ประชุมผู้บริหารของพื้นที่หลายครั้งไม่ให้ส่งข้อมูลการให้บริการผู้ป่วย การหักเงินเดือนของ เจ้าหน้าที่และการเข้าร่วมประชุมกับ สปสช. ทั้งส่วนกลางและเขต ทำให้ รพ.ต่างๆ ได้รับงบเหมาจ่ายช้าและงบชดเชยน้อยกว่าความเป็นที่ผ่านมาจริง ส่งผลให้ รพ.ขนาดเล็กหลายแห่งขาดสภาพคล่อง กระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยโดยเฉพาะโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง  และโครงการพัฒนาในพื้นที่หยุดชะงัก เพราะเจ้าหน้าที่เกรงขัดนโยบายและคำสั่งของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งที่ผ่านมามีการทำงานและความร่วมมือในพื้นที่อยู่ในระดับดีมาก

นส.บุญยืน กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากเรื่องดังกล่าว ตนได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และจากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนเกือบทุกจังหวัด ว่าขณะนี้ รพ.ต่างๆ สับสนกับหนังสือสั่งการให้หยุดร่วมกิจกรรม หยุดส่งข้อมูลบริการให้ สปสช. ทำให้ รพ. ขาดงบประมาณที่จะได้รับหรืองบประมาณส่งถึง รพ.ล่าช้า และอีกไม่ช้าจะกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วย            

“แม้กระทั่งผู้ป่วยที่ได้รับความเสียหายจากการใช้บริการและกำลังรอการพิจารณาของอนุกรรมการมาตรา 41 ซึ่งมี นพ.สสจ.เป็นเลขานุการ บางแห่งต้องหยุดชะงักไปด้วย และอาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องทางการแพทย์ได้เหมือนในอดีต”

นส.บุญยืน เปิดเผยต่อว่า สธ. และ สปสช.เป็นหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องช่วยกันบริการประชาชน การที่ปลัด สธ.ใช้อำนาจสั่งไม่ให้หน่วยงานในสังกัดร่วมมือกับ สปสช. ในพื้นที่ทำให้ระบบสาธารณสุขปั่นป่วน ประชาชนเดือดร้อน เป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามอำเภอใจ ไม่รับผิดชอบและขัดต่อนโยบายของ คสช.ที่เน้นคืนความสุขให้ประชาชน  ภาคประชาชนจึงจำเป็นต้องเรียกร้องให้ คสช. แก้ปัญหานี้โดยเร็ว

รายงานข่าวจากพื้นที่แจ้งว่าขณะนี้ รพ.ชุมชนที่ถูกผลกระทบจากนโยบายสั่งการของปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำลังก่อหวอดขึ้นป้ายและลงใน Facebook ประท้วงไม่รับนโยบายและคำสั่งของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะ รพ.ชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอีกหลายแห่งในภาตใต้และภาคอีสาน โดย นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.รพ.ตากใบ จ.นราธิวาส ขึ้นป้ายหน้า รพ. และใน Facebook  ว่า รพ.ชุมชนจะคัดค้าน 3 นโยบายผีของปลัดกระทรวง คือ 1. P4P (Pay for Performance) หรือ ผีล่าแต้ม ที่ทำให้หมอ พยาบาลทิ้งคนไข้ เอาเวลาอยู่หน้าจอบันทึกเก็บคะแนนการทำงานของแต่ละคน 2. MOC (Minimal Operation cost) หรือ ผีอมเงิน ที่กระทรวงให้จัดสรรเงินและตัดเงินเดือนจากส่วนกลางที่ไม่เป็นธรรมกับ รพ.ขนาดเล็ก ทำให้รพ.บางแห่งใกล้ล้มละลาย และ 3. เขตสุขภาพ ผีกินรวบ มุ่งดึงอำนาจของ รพ.ต่างๆ และ สสจ.เข้าผู้ตรวจ 12 เขต เพื่อง่ายกับการรวบอำนาจของส่วนกลาง

“นโยบายทั้งสามผีของปลัดฯเป็นการทำให้ระบบสาธารณสุขที่กำลังพัฒนาอยู่ต้องถอยหลังเข้าคลอง” ผอ.รพ.ตากใบกล่าว