ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัดณรงค์ลงนามย้ายข้าราชการ ในระดับ นพ.สสจ. ผอ.รพศ./รพท. แล้ว มีเลื่อนระดับเป็น นพ.สสจ. 8 ราย ย้ายนพ.สสจ.บึงกาฬ นพ.ไพศาล วรสถิตย์ ไปอยู่สำนักตรวจและประเมินผล สป.สธ. เลื่อนระดับเป็นผอ.รพศ./รพท. 6 ราย ย้าย ผอ.รพ.แม่สอด นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ไปเป็น ผอ.สำนักบริหารการสาธารณสุข สป.สธ. ชี้เป็นคำสั่งย้ายข้าราชการระดับ 9 ก่อนที่ระดับ 10 จะมีความชัดเจน หลังโผโยกย้ายระดับ 10 ยังไม่ลงตัว คาดตำแหน่งรองปลัด จากเดิมที่จะย้ายยกแผง 3 คน คงย้ายได้แค่ 1 คน เพื่อไปแทนตำแหน่งของรองทรงยศที่เกษียณไปแล้วเท่านั้น ขณะที่กระแสข่าวจะเด้งปลัดเข้ากรุก็ยังไม่ชัดเจน

8 ต.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1366/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เรื่องย้ายข้าราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด จำนวน 16 ราย ดังนี้

1.นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ จากนพ.สสจ.สมุทรปราการ เป็น นพ.สสจ.สระบุรี

2.นพ.ประสิทธิ์ คงเคารพธรรม จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น นพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา

3.นพ.วรงค์ รุ่งเรือง จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุพรรณบุรี เป็น นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์

4.นพ.วีรพล นิธิพงศ์ จากนพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น นพ.สสจ.สมุทราสาคร

5.นพ.พนัส โสภณพงษ์ จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.กาญจนบุรี เป็น นพ.สสจ.กระบี่

6.นพ.ชัยวัฒน์ จัตุพร จากนพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น นพ.สสจ.สุพรรณบุรี

7.นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.บุรีรัมย์ เป็น นพ.สสจ.สระแก้ว

8.นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขอนแก่น เป็น นพ.สสจ.บึงกาฬ

9.นพ.พีระ อารีรัตน์ จากนพ.สสจ.นครพนม เป็นนพ.สสจ.กาฬสินธุ์

10.นพ.ขจร วินัยพานิช จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.อุตรดิตถ์ เป็น นพ.สสจ.พะเยา

11.นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ จากนพ.สสจ.พะเยา เป็น นพ.สสจ.เชียงราย

12.นพ.จิรพันธ์ เต้พันธ์ จากนพ.สสจ.กระบี่ เป็น นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช

13.นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.สุราษฎร์ธานี เป็นนพ.สสจ.สตูล

14.นพ.ประภาศ วีระพล จากนพ.สสจ.สตูล เป็น นพ.สสจ.นครพนม

15.นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ จากนพ.สสจ.ยะลา เป็น นพ.สสจ.สมุทรปราการ

16.นพ.อุทิศศักดิ์ หริรัตนกุล จากนายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.นราธิวาส เป็น นพ.สสจ.ยะลา

ทั้งนี้โดยให้มีผลบัดนี้เป็นต้นไป

ขณะเดียวกัน ยังได้ลงนามในคำสั่งที่ 1398/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ย้าย นพ.ไพศาล วรสถิตย์ จากนพ.สสจ.บึงกาฬ มาดำรงตำแหน่ง เป็น นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) สังกัดกลุ่มสนับสนุนงานประกันสุขภาพ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

และมีคำสั่งที่ 2659/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนในตำแหน่งนพ.สสจ. จำนวน 2 ราย ดังนี้

1.นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล นพ.สสจ.บึงกาฬ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.หนองบัวลำภู

2.นพ.วิษณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) สสจ.หนองคาย รักษาราชการแทน นพ.สสจ.บึงกาฬ

นอกจากนั้น ยังมีคำสั่งที่ 1367/2557 ย้ายข้าราชการจำนวน 20 ราย เพื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพศ./รพท. และ สำนักบริหารสาธารณสุข สป.สธ. ดังนี้

1.นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ จากผอ.รพ.ปทุมธานี เป็น ผอ.รพ.ราชบุรี

2.พญ.ณัฐภร ประกอบ จาก นายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.น่าน

3.นพ.บัญชา ผลานุวงษ์ จาก ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.มุกดาหาร

4.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ จาก ผอ.รพ.สระบุรี เป็น ผอ.รพ.อุดรธานี

5.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ จาก ผอ.รพ.พระพุทธบาท เป็น ผอ.รพ.สระบุรี

6.นพ.พิชัย ศิริพรพาณิชย์ จาก นายแพทย์(เวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม รพ.ชลบุรี เป็น ผอ.รพ.กำแพงเพชร

7.นพ.จรัญ บุญฤทธิการ จาก ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี เป็นผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

8.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ จากผอ.รพ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี

9.นพ.ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ จากผอ.รพ.สุรินทร์ เป็น ผอ.รพ.ชัยภูมิ

10.นพ.ธรรมนูญ วิสิฐธนวรรธ จากผอ.รพ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.รพ.ขอนแก่น

11.นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร จาก นายแพทย์(เวชกรรมการสาขาจักษุวิทยา) กลุ่มงานจักษุวิทยา รพ.ขอนแก่น เป็น ผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา

12.นพ.สมคิด สุริยเลิศ จาก ผอ.รพ.นครพนม เป็น ผอ.รพ.สุรินทร์

13.นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ จาก ผอ.รพ.มุกดาหาร เป็น ผอ.รพ.นครพนม

14.นพ.ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล จาก นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์) รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็น ผอ.รพ.ลำพูน

15.พญ.รจนา ขอนทอง จากนายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม) รพ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

16.นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ จากผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก เป็น ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

17.นพ.จรัล วิวัฒนคุณุปการ จาก นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็น ผอ.รพ.แม่สอด จ.ตาก

18.นพ.ธานี ลิ้มทอง จาก ผอ.รพ.ลำพูน เป็น ผอ.รพ.ลำปาง

19.นพ.ธำรง หาญวงศ์ จากผอ.รพ.ลำปาง เป็น ผอ.รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่

20.พญ.ฤทัย วรรธนวินิจ จาก ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา เป็น ผอ.รพ.หนองบัวลำภู

และมีคำสั่งที่ 1368/2557 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2557 เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1.นพ.ประสิทธิ์ มานะเจริญ นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่งผอ.รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ให้ไปรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.ปทุมธานี

2.นพ.บรรณพจน์ สุวรรณชาติ นายแพทย์(ด้านเวชกรรมสาขาสูติ-นรีเวชกรรม) รพ.กาฬสินธุ์ ให้ไปรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 

3.พญ.จิรพร ภัทรนุธาพร นายแพทย์(ด้านเวชกรรม) รพ.สตูล ให้ไปรักษาการในตำแหน่ง ผอ.รพ.เชียงคำ จ.พะเยา

ทั้งนี้ การโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 นพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท. ในเวลานี้ ถือเป็นการโยกย้ายภายในกระทรวงสาธารณสุข ที่ยังไม่มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 ออกมา หลังจากมีรายงานว่าเข้าสู่การพิจารณาของครม.ไปล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 57 ที่ผ่านมา แต่ถูกตีกลับให้พิจารณาใหม่ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ทีไม่ปกติ เนื่องจากในแต่ละปี ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม จะต้องทราบผลการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงแล้ว หลังจากนั้น จึงจะมีการโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ลงมา

อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันดีว่า การโยกย้ายข้าราชการสธ.ระดับ 10 ในปีนี้ ค่อนข้างจะมีปัญหาและเป็นที่จับตามองจากหลายฝ่าย ตั้งแต่ประชาคมสาธารณสุขออกแถลงการณ์เรียกร้องให้มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงอย่างเป็นธรรมและมีธรรมาภิบาล หลังจากมีกระแสข่าวว่า ฝ่ายการเมืองต้องการผลักดันรองอธิบดีรายหนึ่งให้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งรองปลัด ซึ่งถือว่าเป็นการย้ายข้ามรุ่น กระทั่งในที่สุด มีรายงานว่าได้มีการเจรจาต่อรองว่าฝ่ายของรมต.สธ.คนใหม่ทั้ง 2 คน และฝ่ายปลัด จนสามารถตกลงได้ว่า ในส่วนของรองปลัดนั้น จากเดิมที่จะมีเพียงตำแหน่งว่างของนพ.ทรงยศ ชัยชนะ ซึ่งเกษียณอายุไป จะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัด และนพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัด ไปเป็นผู้ตรวจราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำให้มีตำแหน่งรองปลัดว่าง 3 ตำแหน่ง ซึ่งจะมีการโยกย้าย ให้นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และนพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ผู้ตรวจราชการ ขึ้นมาเป็นรองปลัดแทน

แต่ล่าสุดมีรายงานว่า นพ.อำนวย และนพ.ชาญวิทย์ จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดสธ.ต่อไป ดังนั้นตำแหน่งรองปลัดที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง จึงเป็นที่คาดหมายว่า น่าจะเป็นของนพ.สุรเชษฐ์ เนื่องจากมีอาวุโสสูงสุด ซึ่งโผโยกย้ายดังกล่าวนี้ เดิมที่คาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันที่ 7 ตุลาคม 57 ที่ผ่านมา แต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่เข้าสู่การพิจารณา ซึ่งถือว่าเป็นโยกย้ายข้าราชการระดับสูงที่ล่าช้าที่สุดในกระทรวงสายสังคม จึงทำให้ปลัดสธ.ต้องลงนามในคำสั่งย้ายข้าราชการในระดับ นพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท.ออกมาก่อน ขณะที่กระแสข่าวที่ว่าจะมีการย้ายปลัดณรงค์ไปอยู่สำนักนายกรัฐมนตรี และโยก นพ.โสภณ เมฆธน จากอธิบดีกรมควบคุมโรคมาเป็นปลัดสธ.แทนนั้น ก็ยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใด