ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.ณรงค์ศักดิ์ ลาออกจากที่ปรึกษารมช.สมศักดิ์แล้ว มีผลตั้งแต่ 20 ต.ค. หลังเพิ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อ 16 ก.ย. คาดไม่อยากทับซ้อนกับบทบาท สปช.

30 ต.ค.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รมช.สธ.) โดยมีหนังสือลงนามโดย ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สธ. ลงนามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการสธ. (รมช.สธ.) ลาออก โดยประกาศว่า นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ข้าราชการการเมืองตำแหน่ง รมช.สธ. ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นพ.ณรงค์ศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สธ. เมื่อวันที่ 16 ก.ย.57 และได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 2 ต.ค.57

หลายคนมองว่า เพราะ นพ.ณรงค์ศักดิ์ ต้องการทำงานตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง เพื่อประสิทธิภาพของงาน ขณะเดียวกันก็มีการเชื่อมโยงไปถึงกรณีที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ.แต่งตั้งที่ปรึกษา และมี นพ.วัลลภ ไทยเหนือ อดีตปลัดสธ. เป็นที่ปรึกษาด้วย ซึ่งนพ.วัลลภและนพ.ณรงค์ศักดิ์นั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อน การลาออกครั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เกิดภาพปะทะกันมากเกินไปนั่นเอง