ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานกลุ่ม 20 รพช.ยกระดับ รพท. เผย สธ.ขอเวลา 6 เดือน หลังประกาศยกระดับ รพช. เป็น รพท. 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อทำหลักเกณฑ์และจัดสรรบุคลากร โดยให้มีผลเป็น รพท.สมบูรณ์ 1 เม.ย.ปีหน้า ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนยังใช้เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายเหมือนเดิมไปก่อน จนกว่าจะถึง เม.ย.58 ด้าน “ผอ.รพ.บางพลี” ห่วง อกพ.ก.พ. ยังไม่อนุมัติ "เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการสูง" หลังยกระดับเป็น รพท. หวั่นกระทบขวัญกำลังใจ จนท.รพ.  หากผอ.ไม่ขยับ ระดับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถขยับซีเพิ่มได้ หวั่นมีปัญหาซ้ำรอยเหมือน รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบน ที่ยกระดับเป็นรพท.มา 3 ปีแล้ว แต่ ก.พ.ยังไม่อนุมัติตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูงให้

20 พ.ย.57 นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จ.อุบลราชธานี ในฐานะประธานกลุ่ม 20 โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประกาศยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) กล่าวว่า ตามที่ สธ.ได้ประกาศยกระดับ รพช. 20 แห่ง เป็น รพท. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านคือการจัดสรรกำลังคนที่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งแต่ละจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการ และจะนำเรื่องเสนอกลับมายัง อกพ.สป. (คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานปลัดกระทรวงสธ.) อีกครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ปลัดสธ.ลงนาม ซึ่งจะทำให้ รพช. 20 แห่ง เป็น รพท.โดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 เมษยน 2558 โดยในช่วงนี้ สธ.ได้ให้เวลาดำเนินการ 6 เดือน โดยจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558  

นพ.พรเจริญ กล่าวว่า ในการปรับโครงสร้างเป็น รพท.นั้น ทาง สธ.ให้ยึดดำเนินการตามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้าง รพท.ของปี 2547 ในการจัดสรรบุคลากร โดยในส่วนของการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในช่วง 6 เดือน (ต.ค. 57 -มี.ค.58) ระหว่างนี้ ยังคงให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของ รพช.ไปก่อน จนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ เช่นเดียวกับการรออนุมัติการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ. จากผู้อำนวยการเชี่ยวชาญใน รพช. เป็นผู้อำนวยการสูงใน รพท. ที่ยังรอการพิจารณาจาก อกพ.ก.พ. ซึ่ง สธ.ได้ติดตามและเร่งดำเนินการ เชื่อว่าภายใน มี.ค. ปีหน้าจะผ่านอนุมัติเช่นกัน ซึ่งที่ผ่านมา สธ.ได้นำบทเรียนจากกรณีของ รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร มาปรับแก้ไข จึงเชื่อว่าไม่น่าเป็นปัญหา ทั้งนี้เบื้องต้น หลังการปรับตำแหน่งจะยังคงให้ ผอ.รพ.คนเก่าบริหารต่อเนื่องไปก่อน ซึ่งหลังเกษียณแล้วจึงดำเนินการแต่งตั้งโดยใช้หลักเกณฑ์ รพท.ตามปกติ

“ในส่วนค่าตอบแทนที่ต้องปรับเปลี่ยนตามเกณฑ์ รพท.ที่ต่างกังวลว่าจะลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายใน รพช.นั้น ในหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 ซึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนภาระงาน (P4P) นั้น ได้แบ่งเกณฑ์จ่ายตามกลุ่มของ รพท. ได้แก่ กลุ่ม รพท.ที่ได้รับค่าตอบแทนตามภาระงานเพียงอย่างเดียว และกลุ่ม รพท.ที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส่วนหนึ่งก่อน และเพิ่มเติมด้วยค่าตอบแทน P4P ซึ่งเป็นกลุ่ม รพ.ในอำเภอ มีความใกล้เคียงกับค่าตอบแทนกับ รพช. ซึ่งได้ขอให้ สธ.ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รพท. กลุ่มหลังนี้ในช่วง 2-3 ปีก่อน เพื่อให้คงขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ รพ. ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างปรับตัว” ประธานกลุ่ม 20 รพช.ยกระดับเป็น รพท. กล่าว

ด้าน นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางพลี จ.สมุทรปราการ หนึ่งใน รพช.ที่ยกระดับเป็น รพท. กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อจัดคนลงตามโครงสร้างและตำแหน่งใหม่ในการยกระดับเป็น รพท. ที่ยังเป็นปัญหาคือตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูง ซึ่ง ก.พ.ยังไม่ได้อนุมัติ ในที่นี้รวมถึง รพ.บึงกาฬ และ รพ.กระทุ่มแบน ที่ยกระดับเป็น รพท.ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว โดยขณะนี้ สธ.อยู่ระหว่างการประสานกับทาง ก.พ. อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการสูง ซึ่งทราบมาว่าภายในเดือน พ.ย.นี้ จะมีการประชุม อกพ.ก.พ. และจะมีการนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณา

ทั้งนี้หลัง อกพ.ก.พ.อนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการสูง สิ่งที่ตามมาคือความก้าวหน้าของบุคลากรกลุ่มโครงสร้างบริหารใน รพ. เช่น งานบริหาร การเงิน และพัสดุ เป็นต้น มีจะมีระดับซีที่สามารถขยับเพิ่มขึ้นได้ โดยตำแหน่งเหล่านี้ผูกมากับตำแหน่งผู้อำนวยการสูง ดังนั้นหาก ก.พ.ยังไม่อนุมัติ ความก้าวหน้าของบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะไม่ขยับขึ้น ซึ่งต่างกับความก้าวหน้าในส่วนของกลุ่มวิชาชีพที่จะพิจารณาตามภาระงาน เช่น หัวหน้าพยาบาลผู้ป่วยนอกจะขยับขึ้น ซี 8 ได้หรือไม่ ต้องดูที่ภาระงาน เช่น มีจำนวนผู้ป่วยนอกไม่ต่ำกว่า 800 คนต่อวัน มีสาขาบริการตรวจไม่น้อยกว่า 6 สาขา เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ทาง รพ.ไม่เป็นปัญหา เพราะเรามีผู้ป่วยนอกเข้ารับบริการถึง 280,000-300,000 รายต่อปี

“หาก อกพ.ก.พ.ไม่อนุมัติ เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสูง บุคลากรที่เป็นสายบริหารก็จะไม่ได้ประโยชน์ใดๆ จากการยกฐานะเป็น รพท.นอกจากภาระงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้มองว่า รพ.ที่ควรยกระดับเป็น รพท.ก็ควรยกระดับ เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์ แต่ควรอนุมัติตำแหน่งผู้อำนวยการสูง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน” ผอ.รพ.บางพลี กล่าวและว่า ในการยกระดับ รพช. เป็น รพท. เดิมจะกำหนดให้แล้วเสร็จในเดือนธันวาคมนี้ แต่จากการประชุมเมื่อวันที่ 18 พ.ย.57 ให้เลื่อนออกไป โดยให้มีผลในเดือนเมษายน 58 เพื่อให้มีความพร้อมก่อน รวมทั้งยังต้องดูความชัดเจนเรื่องค่าตอบแทนตามภาระงานด้วย