ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอพรเจริญ” เผย หลักเกณฑ์อนุมัติผู้อำนวยการสูง ผ่าน อกพ.ก.พ.เดือน ม.ค. แน่ หลังพบผู้บริหาร ก.พ. ได้รับคำยืนยัน ไม่ขอข้อมูล สธ.เพิ่ม แจงเหตุเลื่อนวาระพิจารณา ธ.ค. เพราะมีเรื่องด่วนมาก

13 ธ.ค.57 ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกประกาศยกระดับโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) เป็นโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 20 แห่ง ซึ่งจะมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2558 โดยในระหว่างนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ แต่ในส่วนของการอนุมัติหลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสูงนั้น ที่ผ่านมาปรากฎว่ายังไม่มีการบรรจุวาระการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิสามัญในคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (อกพ.ก.พ.) อาจทำให้เกิดความล่าช้า

นพ.พรเจริญ เจียมบุญศรี ผอ.รพ. 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ในฐานะประธานกลุ่ม 20 รพช.ที่จะยกระดับเป็น รพท. เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางตัวแทน ผอ.รพช. 20 แห่งที่จะยกระดับเป็น รพท. ได้เข้าพบผู้บริหาร ก.พ. เพื่อชี้แจงความจำเป็นในการอนุมัติหลักเกณฑ์การปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสูง และข้อทราบถึงสาเหตุที่ อกพ.ก.พ. ได้เลื่อนวาระการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมครั้งที่ผ่านมา รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ข้อมายัง สธ.เพิ่มเติม ซึ่งได้รับคำตอบว่าทาง ก.พ.จะไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อีก และยืนยันจะเป็นวาระการพิจารณาในการประชุม อกพ.ก.พ.ในเดือนหน้า ซึ่งเชื่อว่าจากนี้คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

“เชื่อว่าเรื่องการอนุมัติหลักเกณฑ์พิจารณาผู้อำนวยการสูงในส่วน ก.พ.คงจะจบแล้ว โดยทางผู้บริหาร ก.พ.ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่ไม่มีวาระพิจารณาในการประชุมที่ผ่านมา เนื่องจากมีเรื่องด่วนที่ต้องเร่งพิจารณาหลายวาระ ซึ่งวาระนี้ของ สธ.อาจไม่ด่วนมาก จึงเลื่อนไปก่อน” นพ.พรเจริญ กล่าวและว่า หลังจากนี้เป็นขั้นตอนของ สธ.ทั้งการอนุมัติตำแหน่ง การจัดสรรบุคลากรและงบประมาณที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ รพท.  

นพ.พรเจริญ กล่าวว่า สาเหตุที่การพิจารณาเรื่องนี้ของทาง ก.พ.ล่าช้านานถึง 3 ปี อาจเป็นเพราะติดขัดในขั้นตอนของ ก.พ.เอง และกระบวนการแสวงหาข้อมูลของ สธ.อาจไม่ครบถ้วนตามที่ ก.พ.ต้องการ และเรื่องนี้คงไม่สามารถโทษฝ่ายใดได้ แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้น่าจะดำเนินการได้เร็วกว่านี้ ไม่น่าล่าช้าและใช้เวลาค่อนข้างนาน เช่นนี้