ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.ณัฐพงศ์ ผอ.สำนักบริหารการสธ. สป.สธ.” แจงเหตุไม่ร่วมประชุม คกก.แก้ปัญหา รพ.สธ.ขาดทุน มองว่าไม่มีประโยชน์ แถมเลขานุการฯ ยังเป็นคู่ขัดแย้งกล่าวหา สธ.ด้วย เสนอตั้ง คกก.ตรวจสอบ สปสช.ที่กระจายงบให้หน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยบริการจะดีกว่า

19 ธ.ค.57 นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข(สป.สธ.) หนึ่งในรายชื่อกรรมการอำนวยการตรวจสอบและปรับปรุงสถานะทางการเงินของหน่วยบริการในสังกัดสป.สธ. ซึ่งเป็นตัวแทนในสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า สาเหตุที่ไม่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ (19 ธ.ค.) เนื่องจากเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะร่วมเป็นกรรมการ ประกอบกับติดภารกิจงานประชุมที่ จ.พิษณุโลก จึงไม่สะดวกที่จะเข้าร่วม ทั้งนี้ส่วนตัวมองว่า คณะกรรมการฯ ชุดนี้คงไม่สามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนของ รพ.สธ. ได้ เพราะเป็นปัญหาภายใน ซึ่งโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) อยู่ภายใต้ สธ. จึงต้องใช้กลไกภายในเพื่อจัดการกันเอง อย่างเขตบริการสุขภาพที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ สป.สธ. ยังมีกลุ่มประกันสุขภาพที่ทำหน้าที่ตรวจสอบและค้นหาสาเหตุปัญหาขาดทุนอยู่แล้ว

นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า ปัญหา รพ.ขาดทุน มีหลายสาเหตุ ทั้งจากจำนวนประชากรน้อย งบประมาณไม่เพียงพอ ค่าตอบแทน ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่ขยับต่อเนื่อง ขณะที่งบที่ได้รับยังเท่าเดิม แต่ยังต้องบริการประชาชนเต็มที่ แม้ว่าจะบริหารเก่งอย่างไร หรือเพิ่มประสิทธิภาพเต็มที่ก็เป็นเรื่องยาก และอยากให้มองเรื่องนี้ด้วยความเป็นธรรม ไม่อยากให้มองว่า เกิดจากการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพ เพราะจะกลายเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของคนทำงาน ดังนั้นจึงควรดูที่สาเหตุ รพ.ขาดทุน และแก้ไขปัญหามากกว่า    

“เรื่องนี้เป็นปัญหาภายใน สป.สธ. และคงมีคำตอบในการแก้ไขปัญหาแล้ว ทั้งการบริหารเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข พี่ช่วยน้องและการบริหารด้วยเขตบริการสุขภาพก็เป็นคำตอบหนึ่ง ซึ่งหากปล่อยให้กลไกระบบเขตทำงานก็จะช่วยได้” ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กล่าว

ต่อข้อซักถามว่า วันนี้ นพ.ยุทธ โพธารามิก ได้ลาออกจากประธานกรรมการอำนวยการตรวจสอบฯ แล้ว เนื่องจากไม่มีกรรมการในส่วน สธ.เข้าร่วม ตรงนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ สธ.หรือไม่ นพ.ณัฐพงศ์ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ซึ่งต้องดูว่าจุดประสงค์ของการตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่ออะไร และจะเกิดประโยชน์จริงหรือไม่ แต่ส่วนตัวมองว่าไม่ได้ประโยชน์ อีกทั้งผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ ยังเป็นคู่ขัดแย้งที่มากล่าวหา สธ. อย่างไรก็ตามเห็นว่าหากจะตั้งคณะกรรมการ ควรเป็นการตรวจสอบ สปสช. ที่กระจายงบให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยบริการมากกว่า 

“ผมไม่ทราบว่ากรรมการในส่วน สธ.ท่านอื่นมีความเห็นอย่างไร แต่โดยส่วนตัวไม่คิดเข้าร่วมประชุมอยู่แล้ว เพราะไม่ใช่คำตอบ และพอดีติดภารกิจ นอกจากนี้ได้ทำหนังสือส่งไปแล้ว โดยแสดงความจำนงไม่เข้าร่วม ซึ่งไม่ทราบว่าระหว่างหนังสือของผมกับหนังสือที่เป็นความเห็นร่วม ฉบับไหนจะไปถึงคณะกรรมการฯ ก่อนกัน” ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กล่าว