ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย.เผยแอปเปิ้ลปนเปื้อนเชื้อลิสเทอเรีย (Listeria) ที่ อย.สหรัฐอเมริกา เรียกคืนจากบริษัท Bidart Bros ไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย ที่นำเข้ามาเป็นคนละตรา ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล ทั้งนี้ด่านอาหารและยามีการตรวจเข้มก่อนนำเข้าเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยก่อนบริโภคควรล้างให้สะอาด และปอกเปลือกก่อนรับประทาน

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (U.S Food and Drug Administration, USFDA) ได้มีหนังสือแจ้งมายังไทย เพื่อเรียกเก็บสินค้าแอปเปิ้ล พันธุ์กาล่า และแกรนนี่สมิธ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” จากบริษัท Bidart Bros เนื่องจากพบว่าการสัมผัสกับสินค้าอาจเกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ หรืออันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ ซึ่งแอปเปิ้ลทั้ง 2 รายการ มีความเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรค Listeriosis ซึ่งเป็นอันตรายต่อเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง นั้น จากการตรวจสอบของด่านตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักด่านอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบว่าแอปเปิ้ลทั้ง 2 สายพันธุ์นี้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Granny’s Best” หรือ “Big B” รุ่นที่ถูกเรียกคืนดังกล่าว ไม่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย 

 ในวันนี้มีการนำเข้าแอปเปิ้ลที่ด่านแหลมฉบัง 2 ตู้คอนเทนเนอร์ แต่ไม่ใช่แอปเปิ้ล ตรา “Granny’s Best” หรือ “Big B” ดังนั้น ในเบื้องต้นทาง อย.จะขอความร่วมมือให้บริษัทผู้นำเข้ากักกันสินค้าดังกล่าวไว้ก่อน และ อย.จะเก็บตัวอย่างส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบ ซึ่งถ้าไม่พบเชื้อจะให้จำหน่ายได้ต่อไป ทั้งนี้ อย. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมมือในการดูแลเฝ้าระวังความปลอดภัยของผักและผลไม้ที่นำเข้าอย่างใกล้ชิด 

สำหรับเชื้อ Listeria จะพบได้ในผักผลไม้ ซึ่งตามปกติพบโดยทั่วไป ใช้วิธีการล้างน้ำธรรมดาก็ออกอยู่แล้ว ซึ่งคนปกติที่แข็งแรงกินเข้าไปไม่ก่อให้เกิดเป็นปัญหา แต่สำหรับเด็กแรกเกิด หญิงมีครรภ์ คนชรา หรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ก็ขอให้ระมัดระวัง เพราะอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียได้ 

รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อย.มีมาตรการในการตรวจสอบผักผลไม้อย่างเข้มงวด และสุ่มตรวจเพื่อหาสารปนเปื้อนอย่างต่อเนื่อง หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้ามาภายในประเทศอย่างเด็ดขาด และเรียกคืนจากท้องตลาด รวมทั้งติดตามสถานการณ์พร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และแจ้งให้ผู้บริโภคทราบแต่อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยและปลอดจากเชื้อโรคอื่นๆ ก็ควรล้างน้ำให้สะอาด และปอกเปลือกก่อนรับประทาน