ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : บอร์ด สปสช.ร้องขอ กระทรวงสาธารณสุขยึดประชาชนเป็นตัวตั้ง เชื่อประชุมบอร์ด 9 ก.พ.นี้ไม่จบ เล็งใช้พ.ร.บ. 30 บาทให้โรงพยาบาลรับ

นพ.วิชัย โชควิวัฒน

นพ.วิชัย โชควิวัฒน กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กำหนดให้สถานบริการต้องทำหน้าที่ขึ้นทะเบียนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลหรือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ควรมาตั้งแง่ว่าจะไม่รับขึ้นทะเบียน หรืออ้างเรื่องการแยกหลักการซื้อบริการ/ให้บริการ อย่างที่กำลังทำอยู่

"ทั้งโรงพยาบาลขาดทุน หรือเรื่องสถานบริการไม่รับขึ้นทะเบียน เป็นการเอาข้อมูลเท็จมาโจมตีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนเดือดร้อนด้วย หากสธ.คิดว่าทำอย่างไรประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุด เรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้น" นพ.วิชัย กล่าว

นพ.วิชัย กล่าวว่า ไม่เชื่อว่าการประชุมบอร์ด สปสช. ในวันที่ 9 ก.พ.นี้จะจบ เพราะหากบอร์ด สปสช.ไม่ทำตามใจ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด สธ. ก็จะตั้งประเด็นใหม่ขึ้นมาโจมตีเรื่อยๆ อยู่ดี ฉะนั้นทางออกมีแค่ 2 ทาง คือ 1.ปลดปลัด สธ. หรือ 2.รอให้ปลัด สธ.เกษียณอายุราชการ ส่วนที่มีการมองว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างโรงพยาบาลใหญ่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กับโรงพยาบาลเล็กกับ สปสช.นั้น เชื่อว่าหากปลัดไม่อยู่ในตำแหน่งแล้ว คนเหล่านี้ก็จะไม่เคลื่อนไหวอะไร

ขณะที่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสปสช. กล่าวว่า อยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนบัตรทอง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองฝ่ายมองว่าโรงพยาบาลเป็นสถานที่เหมาะสมในการขึ้นทะเบียนมากที่สุด โดยอาจมีการใช้กลไกมาตรา 6 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้หน่วยบริการบัตรทองรับขึ้นทะเบียน ซึ่งจะมีการหารือในการประชุมบอร์ดวันที่ 9 ก.พ.นี้ต่อไป

นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานคณะกรรมการพัฒนานโยบายและการบริหาร สำนักงานปลัด สธ. กล่าวว่า การประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 9 ก.พ.นี้ จะต้องมี ข้อสรุปทั้งเรื่องการขึ้นทะเบียนบัตรทอง และเรื่องการจัดสรรงบประมาณในระบบหลักประกันสุขภาพ และขอวิงวอนให้บอร์ด สปสช.ตัดสินใจโดยเร็วเพื่อลดความ ขัดแย้งขณะนี้ โดยหากนานไปจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับประชาชน

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558