ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ASTVผู้จัดการรายวัน - วัคซีนรวม 1 เข็มป้องกัน 5 โรค "คอตีบ-ไอกรน-บาดทะยัก-ตับอักเสบบีเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากแบคทีเรียฮิบ" ขาดตลาด เหตุบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่มีปัญหาทางด้านเทคนิค รพ.เอกชนเร่งควานหาวัคซีนวุ่น เหตุพ่อแม่คนมีเงินนิยมเสียตังค์ฉีด เผยไทยถูกยกเลิกสัญญาถ่ายทอดผลิตวัคซีนรวม เหตุทำงานล่าช้า

แหล่งข่าวในแวดวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชน กำลังวุ่นกับการหาวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกัน 5 โรค คือ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียฮิบ เนื่องจากกำลังขาดตลาด ไม่สามารถหาซื้อได้ โดยทราบว่าผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิค ต้องหยุดผลิตโดยฉับพลัน จึงส่งวัคซีนป้อนตลาดไม่ได้ตามแผน ส่วนสาเหตุที่หยุดผลิตนั้นผู้บริหารบริษัทยังไม่ได้ออกมาชี้แจง

"วัคซีนรวมดังกล่าวไม่ได้บรรจุเป็นวัคซีนให้บริการฟรีของภาครัฐ เนื่องจากตัววัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรียฮิบนั้น คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ยังไม่ได้แนะนำให้มาบรรจุไว้ในตารางการให้บริการวัคซีนของกระทรวง สาธารณสุข(สธ.) เพราะยังมีราคาแพงและอัตราป่วยของโรคต่ำ เมื่อเทียบกับปัญหาสาธารณสุข อื่นๆ หากต้องการรับวัคซีนดังกล่าวผู้ปกครองจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง" แหล่งข่าวฯ กล่าว

"ไทยในอดีตเคยผลิตวัคซีนได้หลายชนิด แต่ขาดการส่งเสริมและร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทำให้ปัจจุบันผลิตพียงชนิดเดียว คือ วัคซีนบีซีจี ป้องกันวัณโรคเด็ก โดยสถานเสาวภา ส่วนโครงการผลิตวัคซีนรวมนี้ เมื่อ 2-3 ปีก่อนสถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับความเห็นชอบจาก ครม.ร่วมมือกับต่างประเทศ สธ. และองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เพื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากฝรั่งเศส โดยจะสร้างโรงงานวัคซีนที่นิคมอุตสาหกรรมแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา ในปี 2560 แต่ประสบปัญหาเชิงนโยบาย ความขัดแย้งในเชิงแนวคิด และผลกระทบต่อการจำหน่ายวัคซีนของบริษัทตัวแทนผู้นำเข้าในประเทศ ล้วนเป็นอุปสรรค ความก้าวหน้าของโครงการไม่เป็นไปตามแผน จนบริษัทผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีต้องยื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญาเมื่อปลาย มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้พลาดโอกาสและเสียเวลาของการพัฒนาวัคซีนของประเทศตามโรดแมปที่สถาบันวัคซีนเสนอ" แหล่งข่าวฯ กล่าว

ที่มา : หนังสือพิมพ์ASTVผู้จัดการรายวัน วันที่ 9 เมษายน 2558