ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ไทยรัฐ : พญ.เชิดชู พญ.อรพรรณ และ พญ.ประชุมพร ทำหนังสือถึงบอร์ดสปสช.ทุกคน ให้เร่งแก้ปัญหาเอางบเหมาจ่ายรายหัวให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ รพ. เผยแม้ทำได้เพราะมีระเบียบรองรับ แต่ถือว่าไม่ถูกต้อง จี้ รมว.สธ.จัดการใน 1 สัปดาห์หากไม่คืบเข้าข่ายละเว้นปฏิบัติหน้าที่ จะขอให้นายกฯดำเนินการตาม กม.ต่อไป

23 เม.ย.58 เว็บไซต์ไทยรัฐรายงานว่า พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ประธานสหพันธ์ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สผพท.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วย พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุล รองประธาน สผพท. และ พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ที่ปรึกษาประชาคมสาธารณสุข ได้ทำหนังสือถึงคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทุกคนเพื่อขอให้เร่งแก้ปัญหาการใช้งบเหมาจ่ายรายหัวระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผิดวัตถุประสงค์ ให้กับหน่วยงานที่ไม่ใช่สถานพยาบาล อาทิ มูลนิธิชมรมต่างๆเมื่อปี 2556 ประมาณ 900 ล้านบาท และปี 2557 ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ รพ.เกิดปัญหาขาดสภาพคล่อง

ซึ่งที่ผ่านมา สปสช.อ้างว่าทำได้เพราะมีระเบียบรองรับ แต่เรื่องนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เพราะเป็นการออกระเบียบตามหลังจากที่มีข้อทักท้วง อีกทั้งยังขัดกับ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ที่กำหนดเงินเหมาจ่ายฯต้องให้กับสถานพยาบาล เบื้องต้นได้ส่งหนังสือถึง รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. และจะเดินทางไปส่งหนังสือถึงกรรมการคนอื่นๆต่อไป ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย และมีข้อมูลว่าหน่วยงานที่ได้รับงบนั้น มีความเกี่ยวพันกับผู้มีอำนาจใน สธ. และ สปสช.หลายคน ตรงนี้เป็นหน้าที่ของ รมว.สาธารณสุข ที่ต้องติดตามกำกับมีการสอบหาข้อเท็จจริง และเอาผิดกับผู้กระทำผิดตามประกาศของ คสช. ที่ 69/2557 ที่ให้ทุกหน่วยงานติดตามปัญหาการทุจริตแห่งชาติ

ด้าน พญ.อรพรรณ กล่าวว่า จะให้เวลา รมว. สาธารณสุข 1 สัปดาห์ หากยังไม่ดำเนินการเรื่องนี้จะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตนจะขอให้นายกรัฐมนตรี และประธาน คสช. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป.