ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการ ไต่สวน 'รมว.-รมช.สธ.' ปมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยมิชอบ มีผลประโยชน์ทับซ้อน

เว็บไซต์เดลินิวส์รายงานว่า เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีการกล่าวหา นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รมช.สาธารณสุข จงใจแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เร่งรัดการดำเนินการสรรหาโดยไม่กลั่นกรองคุณสมบัติเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จงใจเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ชุดเดิม ที่จะพิจารณาปัญหาความไม่โปร่งใส เร่งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ที่คัดเลือกโดยไม่กลั่นกรองคุณสมบัติ และเร่งรัดให้จัดการประชุม

โดยกรณีนี้ ป.ป.ช.เห็นว่ามีพฤติการณ์ในการกระทำความผิดกรณีที่ นพ.รัชตะ ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่ได้รับเลือก 3 คน คือ นพ.วิจารณ์ พานิช, นพ.เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ และ นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร ซึ่งเป็นบุคคลที่เคยได้รับทุนวิจัยต่อเนื่องมาโดยตลอด และไม่มีการกลั่นกรองว่าบุคคลดังกล่าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ จึงถือเป็นกรณีที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนและในขั้นตอนการสรรหากรรมการสถาบันวิจัยก็มีการออกคำสั่งปรับเปลี่ยน เพื่อให้กระบวนการสรรหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการจงใจให้มีการเลื่อนประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯชุดเดิม ที่จะพิจารณาปัญหาความไม่โปร่งใส และเร่งประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยฯ ชุดใหม่ ทั้งที่ทราบอยู่แล้วว่าเลขานุการในการประชุม ไปราชการต่างประเทศ

คณะกรรมการ ป.ป.ช.เห็นว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา และกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น คณะกรรมการ ป.ป.ช.จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวขึ้น โดยมีนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช.เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนฯ และล่าสุดได้มีการส่งหนังสือแจ้งเรื่องการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนไปยัง นพ.รัชตะ และ นพ.สมศักดิ์ แล้ว โดยส่งทางไปรษณีย์ แต่กรณี นพ.สมศักดิ์ ไม่มีผู้รับเอกสาร

ที่มา : http://www.dailynews.co.th