ชวนคน สธ.ปลุกวิญญาณความเป็น “กบฏ” สร้างสุขภาพให้พื้นที่ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอ "ส่วนกลาง"

Wed, 2019-01-30 15:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

อดีต 2 รัฐมนตรีสาธารณสุขยุค ครม.คสช. 1 ชวนคน สธ.ปลุกวิญญาณความเป็น “กบฏ” สร้างสุขภาพให้พื้นที่ด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอ "ส่วนกลาง" อย่างเดียว

แม้จะลาเวทีไปแล้ว แต่ 2 อดีตรัฐมนตรี ในคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงมีบทบาท วนเวียนอยู่ในวงการสาธารณสุข การประชุม Side Meeting รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562 ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อดีต รมว.สาธารณสุข และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ อดีต รมช.สาธารณสุข ยุคคณะรัฐมนตรี (ครม.) คสช. 1 หรือ ครม.พล.อ.ประยุทธ์ 1 เป็นส่วนสำคัญในเวที เพื่อบอกเล่าประสบการณ์ ผ่านหนังสือชื่อ Resilient Health System and UHC หรือ "ความยืดหยุ่น" ในระบบสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ และ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน เมื่อครั้งทำหน้าที่เป็น รมต.สธ. เมื่อปี 2557 (ภาพจาก แฟ้มภาพ)

ศ.นพ.รัชตะ บอกว่า ลักษณะพิเศษของระบบสาธารณสุขไทย คือ มีความพร้อมด้าน "โครงสร้างพื้นฐาน" ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ หรือ สถานีอนามัย ของรัฐ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นส่วนใหญ่ของประเทศ ตั้งแต่เมื่อ 30 ปีก่อน หรือตั้งแต่ราวทศวรรษที่ 2520 – 2530 รวมๆ แล้ว "ระบบสุขภาพ" ของไทย ผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่รวมถึง 5 ครั้ง

ครั้งแรกคือการ "ควบรวม" ระหว่างระบบที่ทำหน้าที่ "ป้องกันโรค" และ "รักษาโรค", ครั้งที่สอง คือการ ร่วมกันจัดการ-วางแผนระบบสุขภาพ ระหว่าง "โรงเรียนแพทย์" และ "หน่วยงานที่จัดทำนโยบาย อย่างกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่สาม คือการสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ ระหว่างโรงพยาบาลอำเภอ-สถานีอนามัย ครั้งที่สี่ คือการ เริ่มระบบบริการสุขภาพ "ฟรี" สำหรับกลุ่มชนพื้นเมือง-คนชายขอบ และสุดท้าย คือการดึงภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม

แม้ประเทศไทยจะประสบวิกฤตเศรษฐกิจ "ต้มยำกุ้ง" เมื่อปี 2540 ที่ทำให้ภาคธุรกิจและการลงทุนภาครัฐพังพาบ แต่ระบบสาธารณสุขไทยยังคงอยู่ได้ และยังแข็งแรง อีกไม่ถึง 5 ปีถัดมา ปี 2545 ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ก็เกิดขึ้น โดยอาศัยพื้นฐานโครงสร้างที่ "ยืดหยุ่น" ทั่วประเทศ และเพิ่มความยืดหยุ่นเข้าไปอีก ผ่านเจตจำนงทางการเมือง ความตั้งใจของข้าราชการหัวกะทิ และความร่วมมือของภาคประชาชน

และในเวลาต่อมา การปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างความยืดหยุ่น ให้ระบบสุขภาพสามารถเดินหน้าได้ ประเทศไทยที่มี "รายได้ปานกลาง-ต่ำ" จึงสามารถตั้งไข่ "หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า" หรือ "30 บาทรักษาทุกโรค" ได้ตั้งแต่เมื่อ 17 ปีก่อน

อดีต รมว.สาธารณสุข บอกอีกว่า ความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพ ได้ทำให้คนไทยกว่า 48 ล้านคน สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านความยืดหยุ่น ที่มีในระบบสุขภาพ และด้วยความแตกต่าง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโรงพยาบาลในระบบ ที่แตกต่างจากระบบรัฐราชการทั่วไป ที่ต้องรอ "หัว" สั่ง "หาง" ถึงจะทำตาม แต่โรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขหลายแห่ง เลือกจะเดินด้วยตัวเอง ไม่ต้องรอ ปลัดกระทรวง-อธิบดี หรือผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้สั่งการเพียงอย่างเดียว

สุดา ขำนุรักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง บอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อ 14 ปีที่แล้ว ปัญหาสำคัญของโรงพยาบาลก็คือ การทำงานไม่เป็นระบบ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่าง เบาหวาน ความดัน ล้นโรงพยาบาล และดูจะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับตัวเลขของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ปัจจุบันประเทศไทยมีมากกว่า 14 ล้านคน และเสียชีวิตถึงปีละมากกว่า 3 แสนคน

สุดา จึงเริ่มต้นเขียนโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองก์รวมร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ ส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ตั้งแถวปูพรม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อตรวจหาผู้ป่วย ว่าขาดยา หรือได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับอาการเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงหรือไม่ เช่นเดียวกับการตรวจหาผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี ตรวจหากลุ่มเสี่ยงที่จะป่วย และหาวิธีการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละชุมชน

ขณะเดียวกัน ก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน โดยเริ่มจากการบอกให้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกงหรา ซึ่งขณะนั้น หนักประมาณ 100 กิโลกรัม ลดน้ำหนักให้เหลือ 80กิโลกรัม เพราะหาก ผอ.โรงพยาบาลลดน้ำหนักไม่ได้ ชาวบ้านก็ไม่มีใครเชื่อว่าโรงพยาบาลจะทำได้จริง หลังจากชวน ผอ.โรงพยาบาลลดน้ำหนักได้แล้ว สุดาก็เริ่มหาสำรวจผู้ป่วยแต่ละคนว่ามีพฤติกรรมอย่างไร และต้องติดตามอย่างไร เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยโรค NCD ลดในที่สุด

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของโรคเบาหวาน-ความดัน-ไต ก็คือ ต้องมีการติดตามต่อเนื่อง และมีเครื่องมือคอยตรวจวัดสม่ำเสมอ ลำพังโรงพยาบาลอำเภอทำงานเพียงหน่วยงานเดียว ไม่มีทางที่จะมีเครื่องมือตรวจน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดความดัน หรือสถานที่ล้างไตสำหรับผู้ป่วย สุดาจึงไปจับมือกับทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-เอกชน หรือแม้แต่ชมรมแม่บ้านทหารบกในพื้นที่ เพื่อจัดหาทั้งเครื่องวัดความดัน สถานที่ล้างไตเรื่อยไปจนถึงการรับเงินบริจาค 1.3 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ผลลัพธ์ก็คือผู้ป่วยทั้งเบาหวาน-ไต-ความดันโลหิตสูงลดลง และลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ขณะที่โมเดลของสุดา ก็ขยายไปยังเขตสุขภาพ และจังหวัดข้างเคียง ส่วนผลตรวจความดัน ตรวจน้ำตาล หรือแม้แต่ชาวบ้านที่รอบเอวเกิน-น้ำหนักเกิน ก็ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เป็นหนึ่งในความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพ ที่คนในพื้นที่ได้ประโยชน์จริงๆ

ขณะที่ พญ.สกาวเดือน นำแสงกุล แพทย์โรงพยาบาลครบุรี จ.นครราชสีมา ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ "ความยืดหยุ่น" ในระบบสุขภาพ มาแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่ จากเดิมที่ผู้ป่วยต้องมารอคิวตั้งแต่ตี 3 - หมอต้องรีบรักษาเพราะหากใช้เวลานานเกินไปจะถูกกดดัน และถูก "เคาะห้อง" จากพยาบาล ว่ายังเหลือคิวอีกมาก

แน่นอน ส่วนใหญ่เป็นโรคไต – เบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ซึ่งลุกลามในภาคอีสานเช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศ เริ่มจากการเปลี่ยนกรอบคิดว่า "การรักษา" ต้องอยู่ภายในโรงพยาบาลเท่านั้น แต่คือการนำการรักษาลงไปพื้นที่ โรงพยาบาลครบุรีแบ่งโซนตามตำบลในพื้นที่ จัดทีมร่วมกับ รพ.สต. ลงไป 5 ทีม เพื่อเข้าหาผู้ป่วย และสร้างเครือข่ายผู้ป่วย ให้เป็น "กลุ่มตำบล" เพื่อให้จัดคิวกันเอง ว่าใครมีความจำเป็นต้องรักษาก่อน-หลัง เช่น หากใครมีภาระต้องเข้าเมือง หรือมีงาน ก็ให้ผู้ที่มีความจำเป็นรักษาก่อน เพื่อลดความขัดแย้ง ไม่ต้องแย่งคิว ไม่ต้องรอคิวนานเหมือนก่อน

หากคนไข้มีอาการใกล้เคียงกัน ก็สามารถ "จัดกลุ่ม" เข้ามารักษาพร้อมกัน และให้คนไข้สามารถติดต่อ-ปรึกษา และอัพเดทอาการของโรคภัยไข้เจ็บได้ตลอดเวลา ปลายทางก็คือทำให้การรักษาทุกครั้ง "มีความหมาย" สำหรับผู้ป่วยและทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข หรือผู้ป่วย ต่างก็ "มีความสุข"

ขณะที่ นพ.สมศักดิ์ บอกว่า ตัวอย่างทั้ง 2 ทำให้เห็นว่าคนในระบบสุขภาพของไทยจำนวนหนึ่งมีนวัตกรรม มีแนวคิดที่อยากเห็นระบบมีความก้าวหน้า ไม่ต้องรอสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกัน ระบบสุขภาพยังมีฐานวิชาการที่เข้มแข็ง มีนักวิชาการจำนวนมากเข้ามามีส่วนร่วม ซ้ำยังมีเครือข่ายต่างประเทศช่วยแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้า และปัญหาระยะยาว

อย่างไรก็ตาม อดีต รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ไทยยังอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และยังอยู่ท่ามกลางหลายระบบอื่นๆ ที่ "แย่"

"ถ้ารอแต่ผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ ไม่รอด หรือถ้าพวกข้าราชการทำตัวไม่รู้ไม่ชี้ หรือรอเจ้านายมาสั่ง มันก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ระบบมีบุคลากรที่ก้าวหน้า และล้วนมีวิญญาณความเป็นกบฏอยู่ในตัวเอง จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้" นพ.สมศักดิ์ กล่าว

นพ.สมศักดิ์ ทิ้งท้ายว่า สิ่งสำคัญ คือการรักษาจุดแข็งในความยืดหยุ่นของระบบนี้ไว้ และขยายวงจิตวิญญาณกบฏต่อไปให้คนรุ่นหลัง

Comments

Submitted by กบฏ คาราบาว on
*****อย่าเอาโรงพยาบาลรัฐเป็นตัวประกัน***** โดย..... ดร.เฉลิมพล ไวทยางกูร นักวิชาการอิสระ / ผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมด้านภาษาอังกฤษ ........... "ถ้าจะตั้งคำถามว่า สถานะของโรงพยาบาลรัฐคืออะไร คำตอบก็คงจะมีหลายคำตอบ ขึ้นอยู่กับว่าใครตอบ ............. ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โรงพยาบาลรัฐเป็นหน่วยงานระดับล่างของรัฐที่ต้องทำงานตามนโยบายจากส่วนกลาง ตามกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลถือเป็นหน่วยบริการที่มีหน้าที่ให้บริการดูแลรักษาสุขภาพประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการชุมชน ............ โรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการทางสังคมที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชุมชน และมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนในชุมชน ตามหลักการปกครอง โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้บริการดูแลสุขภาพเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเข้าถึงประชาชนให้บริการแทนรัฐบาลที่บริหารประเทศ ............. ตามหลักการพัฒนาสังคมโลก โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่ให้มนุษย์เข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ตามหลักเศรษฐศาสตร์ โรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิใช้บริการพื้นฐานเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว ตามหลักธรรมาภิบาล โรงพยาบาลต้องให้บริการประชาชนอย่างตรงไปตรงมาตามหลักวิชาการ เปิดเผยข้อมูลที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคล มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีจรรยาบรรณในฐานะที่บุคคลากรของโรงพยาบาลเป็นผู้อยู่ในวิชาชีพ และคงมีอีกหลายสถานะที่จาระไนไม่หมด ............ แต่มีสถานะหนึ่งที่ไม่น่าจะเป็นสถานะของโรงพยาบาลรัฐสำหรับบ้านเรา นั่นคือ สถานะของตัวประกัน. ......... ทำไมถึงบอกว่า โรงพยาบาลรัฐมีสถานะเป็นตัวประกัน ............ คำตอบก็คือ โรงพยาบาลรัฐไม่มีอำนาจต่อรองใดๆกับหน่วยงานใด และแม้แต่กับประชาชน ............ โรงพยาบาลรัฐถูกกำหนดโดยกฎหมายกว่าสิบฉบับให้เป็นผู้ให้บริการ แต่ไม่มีแม้ฉบับเดียวให้โรงพยาบาลมีอำนาจสั่งการใคร มีแต่รับคำสั่งและปฏิบัติตาม ............ เวลาเกิดคดีความในศาลถูกฟ้องเป็นคดีผู้บริโภคโรงพยาบาลโดยแพทย์พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ที่ถูกกล่าวห าต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าไม่ผิด ทั้งๆ ที่ตามกฎหมายทั่วไปภาระพิสูจน์เป็นของผู้กล่าวหา .......... ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ ก็ถือว่าทำผิด โรงพยาบาลรัฐแม้จะมีเงินได้ที่ถือเป็นรายรับเป็นเงินบำรุง แต่ก็ไม่สามารถใช้เงินนั้นได้โดยตรง แต่ต้องขออนุมัติจากส่วนกลางตามระเบียบปฏิบัติ .............. โรงพยาบาลได้รับงบประมาณจากรัฐบาลแต่จะได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับองค์กรที่มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณแทน โดยไม่มีสิทธิปริปาก ............. โรงพยาบาลประกอบด้วยผู้มีวิชาชีพด้านสุขภาพ แต่การรักษาพยาบาลต้องทำตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด โดย สปสช. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้ทำการรักษา .............. โรงพยาบาลขาดทุนจากการดำเนินการตามนโยบาย แต่ก็ต้องทนอยู่กับสภาวะขาดทุนที่ไม่มีใครช่วย ............ โรงพยาบาลมีข้อพิพาทกับผู้ใช้บริการ บุคคลากรทางการแพทย์ก็ต้องรับผิดชอบ ทั้งๆ ที่ทำหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดูเหมือนโรงพยาบาลจะเป็นกระโถนท้องพระโรงในทุกเรื่องอย่างที่คิดไม่ถึง ........... โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการสั่งการตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้ แม้จะไม่เห็นด้วย ............ โรงพยาบาลไม่สามารถปฏิเสธการรักษาพยาบาลได้ เพราะมีทั้งกฎหมายและจรรยาบรรณค้ำคออยู่ ........... โรงพยาบาลไม่สามารถหารายได้จากการให้บริการโดยเก็บค่าบริการเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และบุคคลากรของโรงพยาบาล ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ถ้าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบจากส่วนกลาง ........... โรงพยาบาลรัฐเป็นเสมือนหนังหน้าไฟ เป็นด่านหน้าที่ติดต่อกับผู้ป่วยที่มาใช้บริการ แต่อำนาจของโรงพยาบาลที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเองกลับทำไม่ได้ ........... ความไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลทำให้ไม่สามารถเข้าทำสัญญากับใครได้โดยตรง แต่ต้องรับภาระเมื่อเกิดกรณีคู่สัญญาของกระทรวงผิดสัญญา และทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการเดือดร้อน ไม่เคยมีผู้ป่วยหรือประชาชนตำหนิติเตียนองค์กรหรือส่วนกลางที่สั่งการให้โรงพยาบาลปฏิบัติงาน แต่โรงพยาบาลต้องรับคำตำหนิเหล่านั้น ทั้งๆ ที่ ทำตามระเบียบบริหารงาน ........... สถานะของโรงพยาบาลที่ไม่มีทางออกเช่นนี้ คงไม่ต่างกับสถานะของตัวประกัน หรือลูกไก่ในกำมือของหน่วยงานที่กำกับดูแล จะบีบก็ตายจะคลายก็รอด ไม่สามารถหลีกหนีภาระงานได้ เพราะผู้มาใช้บริการเป็นคนเจ็บคนป่วย คนใกล้ตาย ถ้าไม่ดูแลแล้วจะให้ใครดูแล ........... สภาพเช่นนี้เป็นสภาพของการถูกมัดมือชก ไม่มีปากมีเสียง ร้องไปก็ไม่มีคนฟัง มีแต่รองรับการสั่งการที่คนสั่งไม่ต้องทำ ไม่มีสิทธิโต้เถียง ความเป็นตัวประกันนี้คงจะยังอยู่กับโรงพยาบาลรัฐอีกนานเท่านานเป็นนกในกรงเหล็ก ไม่ใช่นกในกรงทอง เมื่อโรงพยาบาลทำดีก็ถือว่าทำตามหน้าที่ แต่ถ้าโรงพยาบาลผิดพลาด ต้องรับผิดชอบเอง ........... โรงพยาบาลกว่าครึ่งที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอยู่ในสภาวะขาดทุน เอาเงินบำรุงออกมาใช้จุนเจือเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาลมีชีวิตที่ดีขึ้น ............. โรงพยาบาลหลายแห่งพยายามรัดเข็มขัด ประหยัดค่าใช้จ่ายแม้ว่าจะเป็นเรื่องจำเป็น และดำเนินการหลายอย่างเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้ .............. โรงพยาบาลหลายแห่งขอเงินบริจาคสมทบจากประชาชน จัดการแข่งกีฬา จัดงานการกุศล และอีกหลายๆ อย่างเพื่อให้มีเงินเข้าโรงพยาบาล รวมทั้งขอรับเงินช่วยเหลือจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลเช่นโครงการ ก้าวคนละก้าว ของคุณตูน บอดี้แสลม ที่วิ่งเพื่อหาเงินช่วยโรงพยาบาลจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เมื่อเร็วๆ นี้ และอีกมากมายหลายอย่างที่ไม่เคยเป็นและไม่ควรเป็นงานของโรงพยาบาลเลย .............. เหล่านักรบในเสื้อกาวน์ทั้งหญิงและชายที่เป็นแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐต้องต่อสู้กับโรคภัยและอุบัติภัยที่เกิดกับประชาชน ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงให้บริการรักษาประชาชนผู้เจ็บป่วยกะทันหัน คนยากคนจนที่ไม่เงินไปรักษาโรงพยาบาลเอกชนราคาแพง ต้องอยู่ในหน้าที่นี้ .............. แต่ อนิจจา พวกเขากลับไม่ใช่ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ แต่เป็นฐานะของคนที่ต้องทำตามหน้าที่ หน้าที่ ที่ไม่ต่างจากผู้ใช้แรงงาน ที่ต้องทำตามคำสั่งของนายจ้าง จนกว่าจะทนไม่ไหว". http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/643829

Submitted by กบฎคาราบาว on
ในขณะที่ชวนคน สธ.ปลุกวิญญาณความเป็นกบฏ แต่คนวงการสุขภาพนอก สธ.บางคน บางกลุ่ม บางเครือข่ายกลับไปสยบกับนักการเมือง รับใช้นักการเมืองทั้งนักการเมืองทุนสามานย์และนักการเมืองเผด็จการ เพื่อแสวงหาและรักษาอำนาจ อิทธิพล ผลประโยชน์ของพวกพ้องเครื่อข่าย สร้างปัญหา สร้างวิกฤตให้กับหน่วยงานและคนในวงการ สธ. เอาโรงพยาบาลรัฐเป็นตัวประกัน เพื่อให้พรรคพวกเครือข่ายได้กินหัวคิวงบประมาณรักษาพยาบาลคนจนปีละนับพันล้านบาท.

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม