ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์ไทยรัฐ : 'อภิสิทธิ์' เสนอปรับแก้กติกา การจัดสรรงบให้ สสส.-ไทยพีบีเอส แทนการยกเลิก ชี้ในอดีตที่ทำเพราะกันการเมืองแทรกแซง เพื่อเป็นหลักประกันในความเป็นอิสระ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา หากทำงานไม่ถูกใจรัฐบาล สั่งหั่นงบจนเป็นเหตุให้ทำงานไม่ได้

วันที่ 5 ส.ค.2558 ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีที่ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เสนอให้ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธาน กมธ.ยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 และมาตรา 204 วรรคสอง เกี่ยวกับการใช้งบประมาณให้เป็นตามวินัยการเงินการคลัง เพื่อไม่ให้นำเงินจากการเก็บภาษีสุราและภาษียาสูบ หรือภาษีบาป มาอุดหนุนแก่กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ว่า ปกติจะมีการใช้ภาษีบาปที่กันเอาไว้เป็นข้อยกเว้นสำหรับบางองค์กรเท่านั้น เพื่อเป็นหลักประกันในความเป็นอิสระ ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหา เช่น ทำงานไปไม่ถูกใจรัฐบาล รัฐบาลไม่จัดงบประมาณให้เขาก็ทำงานไม่ได้ การจะไปยกเลิกแนวคิดที่บอกว่า กันภาษีไว้ให้สำหรับบางองค์กร เพื่อความเป็นอิสระนั้น ตนมองว่าไม่ควรไปยกเลิก แต่ควรอาจจะไปปรับแก้กติกาบางอย่างให้สามารถทำได้

เมื่อถามว่า การที่มีความพยายามที่จะให้ 2 องค์กรไปเบิกงบจากรัฐสภาแทนนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า แนวคิดหลักคือไม่ต้องการให้การเมืองเข้าไปแทรกแซง แต่หากการมีรายได้ของเขา ต้องมาขอนักการเมืองหรือขอจากรัฐบาลหรือขอจากสภา ก็เกรงว่ามันจะกระทบ ดังนั้นเราจึงให้หลักประกันว่าควรเอาเงินจากภาษีบาปมาใช้ แต่หากเห็นว่าเงินมันมากเกินก็อาจจะมีการปรับแก้กติกาได้ เช่น กำหนดเพดาน หรือกำหนดว่าถ้ามีเงินสะสมเท่าไรแล้วปีนั้นก็ไม่ให้ แต่อย่าให้เป็นการตัดสินใจของฝ่ายการเมือง สมมติว่า ThaiPBS ทำงานเสนอรายงาน เสนอรายการ ไม่ถูกใจรัฐบาล แล้วรัฐบาลตัดงบที่จะให้เขา เขาก็ทำงานไม่ได้ มันก็เท่ากับเอาอำนาจของรัฐไปกดดัน ทำให้เขาทำงานไม่เป็นอิสระ

ที่มา : http://www.thairath.co.th