‘หมอณรงค์-หมออำพล’ ได้เป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

Mon, 2015-10-05 16:37 -- hfocus
Print this pagePrint this page

'หมอณรงค์' ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขณะที่ในวงการสาธารณสุข มีชื่อ ภก.กิตติ นายกสภาเภสัชกรรม, หมอชูชัย ศุภวงศ์, หมออำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช., หมอพรพันธ์ อดีต สปช., และคุณหญิงพรทิพย์ กรรมการแพทยสภา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน 200 คน มีที่เกี่ยวข้องกับวงการสุขภาพและสาธารณสุข ดังนี้

1.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

2.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

3.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการแพทยสภา

5.พญ.พรพันธ์ บุณยรัตพันธ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

6.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม