ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

'หมอณรงค์' ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขณะที่ในวงการสาธารณสุข มีชื่อ ภก.กิตติ นายกสภาเภสัชกรรม, หมอชูชัย ศุภวงศ์, หมออำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช., หมอพรพันธ์ อดีต สปช., และคุณหญิงพรทิพย์ กรรมการแพทยสภา

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีลงนามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจำนวน 200 คน มีที่เกี่ยวข้องกับวงการสุขภาพและสาธารณสุข ดังนี้

1.ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม

2.นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

3.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

4.พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ กรรมการแพทยสภา

5.พญ.พรพันธ์ บุณยรัตพันธ์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

6.นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

ดูรายชื่อทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา