ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช. เขต 7 ขอนแก่น และเทศบาลบ้านไผ่พร้อมให้การสนับสนุนเสริมสร้างไอคิวเด็กด้วยนิทาน

เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการการสร้างเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก ปฐมวัยด้วยหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมี นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ นพ.พิเชฎฐ ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการสร้างเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือนิทานและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน มีการจัดทำแผนงานเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยด้วยนิทานในพื้นที่บริการสุขภาพที่ 7 ขอนแก่น อย่างมีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ จากศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน รวมทั้งสิ้นประมาณ 120 คน

นพ.พิเชฏฐ กล่าวว่า สถานการณ์ความฉลาดทางสมองหรือระดับสติปัญญา (ไอคิว) ของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้นถือว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น ซึ่งการอ่านหนังสือเป็นอีกหนึ่งในการเสริมสร้างพัฒนาการความฉลาดทางสมอง และความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ไปพร้อมกัน โดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น พร้อมให้การสนับสนุนอย่างมีส่วนร่วม