ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ตั้ง “หมอภิรมย์” อธิการฯ จุฬา เป็นประธาน คกก.พัฒนาหลักประกันสุขภาพตามข้อเสนอ SAFE ให้เวลาทำงาน 6 เดือน เพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ยันยึดแนวทางประชารัฐ ไม่ใช่การร่วมจ่าย

ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่า ได้เชิญ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาเป็นประธาน ซึ่ง ศ.นพ.ภิรมย์ เป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านนี้อย่างดียิ่ง มีความพร้อมทั้งในด้านคุณวุฒิ และวัยวุฒิ และความรู้ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะประกอบด้วยตัวแทนทุกภาคส่วน โดยประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจะออกในเร็ววันนี้ เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ คงไม่ใช่บอกว่าดำเนินการ 1 เดือน แต่น่าจะไม่เกิน 6 เดือน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมองทุกอย่างองค์รวม รวบรวมทุกหน่วยงานมาทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ในแง่สุขภาพและมีความยั่งยืนด้วย โดยหลักการคือจะนำข้อเสนอที่ได้จากคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน มาเป็นแนวทางในการดำเนินการ ส่วนจะมีกรรมการจากชุดเก่าอยู่ด้วยหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับ ศ.นพ.ภิรมย์ และทีมงานของ สธ. สปสช. และภาคประชาสังคม โดยภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วม

“เราตั้งคณะกรรมการแล้ว และให้ไปดำเนินการ ผมไม่แทรกแซง แต่กรรมการจะต้องประกอบทุกภาคส่วนแบบประชารัฐ และยืนยันว่าไม่ใช่การร่วมจ่าย ไม่เคยพูดพูดคำว่าร่วมจ่าย แต่บอกว่าจะทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทย มั่นคงและยั่งยืน” รมว.สาธารณสุข กล่าว