ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติ คกก.นโยบายไทยพีบีเอส 2 ใน 3 เลือก ทพ.กฤษดา อดีต ผจก.สสส.เป็น ผอ.ไทยพีบีเอส คนใหม่

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 59 รศ.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท.หรือไทยพีบีเอสว่า คณะกรรมการ ส.ส.ท.ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครรับการสรรหาผู้อำนวยไทยพีบีเอสรอบสุดท้ายจำนวน 5 คน ในวันนี้ (14 ม.ค.) และมีมติ 2 ใน 3 ให้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ เป็นผู้อำนวยการไทยพีบีเอสคนใหม่ โดยจะเชิยผู้ได้รับการคัดเลือกมาเจรจาตกลงรายละเอียดของสัญญาจ้าง ก่อนการทำสัญญาจ้างซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายต่อไป

ทั้งนี้ ทพ.กฤษดา เป็นอดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้ลาออกจากตำแหน่ง (สมัยที่ 2) เมื่อเดือนตุลาคม 2558 โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สสส.

สำหรับประวัติของ ทพ.กฤษดา นั้น เกิดวันที่ 14 สิงหาคม 2508 (อายุ 50 ปี) จบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2532 และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer Science) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2537 เป็นรองผู้จัดการ สสส.เมื่อปี 2544 และเป็น ผจก.สสส.สมัยที่ 1 เมื่อปี 2553