ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประชาชนหลายจังหวัด ส่งไปรษณียบัตรถึงนายกฯ ขอคืนตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้ นพ.วินัย ระบุเมื่อผลสอบออกมาไม่พบทุจริต ก็ควรมีคำสั่งกลับคืน เพื่อมาพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป

ภายหลังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เริ่มรณรงค์ 1 คน 1 ไปรษณีย์ ถึงนายกรัฐมนตรี ขอคืนตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ให้ นพ.วินัย สวัสดิวร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น มีรายงานว่า ในเฟสบุ๊คของเครือข่ายภาคประชาชน ชมรมแพทย์ชนบท และส่วนงานต่างๆ ของ สปสช.ได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ สปสช.และ ประชาชนแต่ละพื้นที่ส่งไปรษณียบัตรถึงนายกรัฐมนตรี ขอความเป็นธรรมให้ นพ.วินัย เช่น สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ ขอนแก่น ลพบุรี สระบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ราชบุรี สมุทรสงคราม สงขลา เลย กาญจนบุรี อ่างทอง ฯลฯ เป็นต้น 

นายสุทธิพงษ์ มิ่งมงคล ตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ได้ร่วมลงนามในไปรษณียบัตรเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมในการคืนตำแหน่งให้กับ นพ.วินัย เนื่องจากมองว่า นพ.วินัยไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะยังไม่ได้รับการคืนตำแหน่งให้กลับเข้าทำงานในฐานะเลขาธิการ สปสช. ทั้งที่ผลสอบออกมาแล้วว่าการทำหน้าที่บริหารของ สปสช.ไม่ได้มีการทุจริต อีกทั้ง นพ.วินัย ถือเป็นผู้ร่วมผลักดันระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตั้งแต่เริ่มต้น และได้ร่วมพัฒนาระบบจนทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาและครอบคลุมอย่างในปัจจุบัน จนนายกรัฐมนตรีสามารถนำไปเสนอในเวทีต่างประเทศ และได้รับการชื่นชมจากนานาชาติ  

“คำสั่งย้าย นพ.วินัย ที่ผ่านมา แม้ไม่มีความผิด แต่ก็เป็นเหมือนกับการตีตราทางสังคมไปแล้วว่าเป็นคนผิด จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งย้ายท่านกลับมาเพื่อคืนศักดิ์ศรีให้ นพ.วินัยและครอบครัว ซึ่งหากเป็นใครก็คงเรียกร้องความเป็นธรรมจนถึงที่สุด ดังนั้นเมื่อมีการลงนามขอความเป็นธรรมให้ นพ.วินัย จึงร่วมลงชื่อโดยไม่ลังเลเลย” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ด้าน นางสุมลธิชา โทนะหงษา ตัวแทนภาคประชาชนจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า อยากขอความเป็นธรรมให้กับ นพ.วินัย ซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่ทำเพื่อประชาชน ซึ่งการทำงานของ นพ.วินัยในช่วงที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มต้นระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าก็มุ่งทำเพื่อประชาชนเช่นกัน มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์การรักษาต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนทำให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาอย่างครอบคลุมและทั่วถึง จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีคืนความเป็นธรรมให้ท่านด้วย

นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค จ.ขอนแก่น กล่าวว่า จากการที่ สตง.และ คตร.เข้ามาตรวจสอบการใช้เงินของ สปสช.ก็ไม่พบทุจริต เมื่อไม่พบทุจริตก็หมายถึงเลขาธิการ สปสช.ไม่มีความผิดใดๆ ก็ควรที่จะให้ท่านกลับมาบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพต่อไป และท่านก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ขับเคลื่อนตามเจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพ อีกทั้งสังคมสาธารณะก็จะไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยในตัวท่าน สังคมนี้ควรยกย่องคนดี ให้ลดความหวาดระแวงและสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ด้วยการคืนความเป็นธรรมให้ท่าน จึงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับ นพ.วินัย

“ส่วนการขับเคลื่อนของเครือข่ายประชาชนต่อจากนี้ จะมีการสื่อสารให้เครือข่ายประชาชนที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นขบวนในการเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเกษตร เครือข่ายผู้สูงอายุ คนพิการ  เด็ก-เยาวชน สตรี แรงงานนอกระบบ ชุมชนแออัด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ร่วมกันส่งไปรษณียบัตรหนึ่งคนหนึ่งใบ ช่วยกันส่งไปถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ นพ.วินัยกลับมาเป็นเลขาธิการ สปสช.ต่อไป และดูท่าทีนายกรัฐมนตรี หากไม่มีความคืบหน้าใดๆ ก็คงจะมีมาตรการและกำหนดความเคลื่อนไหวต่อไป” นายปฏิวัติ กล่าว