สคสท.โต้ ยื่นหนังสือนายกฯ 29 ม.ค.นี้ไม่เกี่ยวการเมือง

Thu, 2016-01-28 16:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“ทัศนีย์” ประธาน สคสท. โต้ เคลื่อนไหวยื่นหนังสือนายกฯ ไม่เกี่ยวการเมือง แถมไม่เกี่ยวเลือกตั้งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข จวกกลับเป็นเรื่องตลก คนพูดไม่มีภาวะผู้นำ พร้อมยันขอเดินหน้างาน สคสท. มุ่งทำงานสาธารณะประโยชน์

นางทัศนีย์ บัวคำ ประธานคณะทำงานก่อตั้งสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.) ทาง สคสท.พร้อมด้วย 48 องค์กรในเครือข่าย ซึ่งร่วมถึงชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังคงยืนยันการรวมตัวเพื่อเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้แก้ไขปัญหา ไม่เพียงแต่การปรับโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ในส่วน รพ.สต.เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความก้าวหน้าและค่าตอบแทนของวิชาชีพสาธารณสุข ภายใต้คำขวัญ “หมื่นแห่ง หมื่นล้าน หมื่นคน” คือการดูแล รพ.สต.ที่มีจำนวนหมื่นแห่ง การเพิ่มงบประมาณเพื่อดูแลผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.และการให้ความก้าวหน้าวิชาชีพ ที่เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะการป้องกันความเจ็บป่วย  

ส่วนที่มีการระบุว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการเมืองที่เป็นผลมาจากการเลือกตั้งสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขนั้น นางทัศนีย์ กล่าวว่า ใครที่คิดแบบนี้เป็นเรื่องที่ตลกมาก อีกทั้งเรื่องสมาคมวิชาชีพก็ไม่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุข เพราะสมาคมเป็นองค์กรที่ต้องทำในเรื่องสาธารณประโยชน์ และการที่ตนเองหันมาจับงานสมาพันธ์ฯ เนื่องจากเป็นการทำงานที่มีขอบข่ายกว้างกว่าสมาคมมาก มีการทำงานเป็นเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงท้องถิ่น ส่วนที่มาเคลื่อนไหวในส่วน รพ.สต.ด้วยนั้น เป็นเพราะชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต. เป็นเครือข่ายในสมาพันธ์ของเราด้วย จึงต้องให้การสนับสนุนกรณีที่ได้รับความเดือดร้อน  

“การที่มองว่าเป็นการเมือง ส่วนตัวมองเป็นเรื่องขำขันและตลก คนที่คิดแค่นี้คงเป็นผู้นำไม่ได้ เพราะมีความคิดที่แคบมาก มองอะไรไม่กว้างพอ ซึ่งส่วนตัวไม่สนใจในเรื่องสมาคมวิชาชีพสาธารณสุขแล้ว เพราะเรามีสมาพันธ์ฯ มีภารกิจที่ต้องทำมากกว่า เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า ดังนั้นเรื่องสมาคมวิชาชีพจึงตัดไปได้เลย และยืนยันว่าไม่มีการเมือง แต่ทั้งนี้ต้องถามว่าแล้วในทุกองค์กรมีการเมืองมั้ย ใครคงปฏิเสธไม่ได้ เพียงแต่ยืนยันว่าการดำเนินการของเราไม่มีสี ไม่มีฝ่าย” นางทัศนีย์ กล่าวและว่า ส่วนในเรื่องโครงสร้าง สธ.นั้น ต้องชี้แจงให้ชัดเว่า เราต้องการยกระดับ รพ.สต.ให้มี พ.ร.บ.รองรับ ไม่ใช่เพียงแค่กฎกระทรวงเท่านั้น จึงยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี

ต่อข้อซักถามว่า ที่ผ่านมามีการประสานเพื่อขอให้ยุติการเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ (29 ม.ค.) หรือไม่ นางทัศนีย์ กล่าวว่า ชัดเจนว่ามีการบล็อกไม่ให้ สสอ. และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. เข้าร่วมเคลื่อนไหว เห็นได้จากการจัดประชุมรับฟังความเห็นโดย สธ. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อที่จะสรุปว่าเป็นความเห็น ซึ่งไม่ถูกต้อง ด้วยเหตุนี้เราจึงยืนยันที่จะเข้ายื่นเรื่องต่อนายกรัฐมนตรี