ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กมธ.สาธารณสุข สนช. เคาะ ต่ออายุใบประกอบวิชาชีพหมอฟันทุก 5 ปี ไม่มีผลย้อนหลัง กำหนดบังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ แต่ไม่ต้องสอบใบอนุญาตใหม่ เพียงแสดงหลักฐานการศึกษาและอบรมวิชาชีพแทนตามหลักเกณฑ์และระเบียบทันตแพทยสภากำหนด เนื้อหาตามร่างเดิม พร้อมเดินหน้าพิจารณาอัตราจัดเก็บค่าธรรมต่อใบอนุญาต จากที่เบื้องต้นเสนอเพดาน 4,000 บาท เรียกทันตแพทยสภาแจงเหตุผลและวิธีคิดเพิ่ม   

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ว่า ในการประชุม กมธ.สาธารณสุข ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาในประเด็นที่มีความขัดแย้ง ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้ง 2 ฝ่ายและได้ข้อสรุปแล้ว คือกรณีการกำหนดต่อใบอนุญาตของทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตตลอดชีพไปแล้ว โดย กมธ.สาธารณสุขมีความเห็นให้ใช้หลักการเดียวกับของเภสัชกรที่ดูแลโดยสภาเภสัชกรรม คือกฎหมายที่ออกใหม่ไม่มีผลย้อนหลังกับทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตไปก่อนหน้านี้ และให้ทันตแพทยสภาไปออกระเบียบหลักเกณฑ์และข้อบังคับที่ต้องให้ทันตแพทย์มีการศึกษาอบรมต่อเนื่องแทน โดยต้องมีการแสดงหลักฐานต่างๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการติดตามและเพิ่มเติมความรู้ใหม่ในวิชาชีพแทน

นพ.เจตน์ กล่าวว่า ขณะที่ในส่วนทันตแพทย์จบใหม่ที่ต้องสอบใบประกอบวิชาชีพ ตรงนี้กฎหมายจะมีผลให้ต้องต่ออายุทุก 5 ปี พร้อมกับกำหนดให้มีการศึกษาอบรมเช่นกัน แต่ทั้งนี้ไม่ได้กำหนดถึงขั้นให้ต้องมีการสอบใหม่ เพียงแต่จะต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต ส่วนที่เป็นห่วงในเรื่องคุณภาพและการบริการประชาชนนั้น เห็นว่าการแสดงการศึกษาและอบรมน่าจะเพียงพอแล้ว เพราะในต่างประเทศก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีการสอบใหม่ อีกทั้งในร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ที่เสนอเข้ามาก็ไม่มีเรื่องนี้ และ กมธ.สาธารณสุข ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ยืนยันในร่างกฎหมายเดิมเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามข้อสรุปในเรื่องการต่อใบอนุญาต ยังเป็นเพียงความเห็นของทาง กมธ.สาธารณสุขเท่านั้น ซึ่งยังต้องนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาก่อน

ต่อข้อซักถามว่า แสดงว่าการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้โดย กมธ.สาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นพ.เจตน์ กล่าวว่า ยังต้องพิจารณาอีก 2-3 ครั้ง เนื่องจากยังมีเรื่องของการกำหนดค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งตามร่างกฎหมายที่เสนอเข้ามา เพดานจัดเก็บอยู่ที่ 4,000 บาท ซึ่งทาง กมธ.สาธารณสุข ต้องการให้ทันตแพทยสภาแจกแจงเหตุผล วิธีคิดและรายละเอียดของการกำหนดค่าธรรมเนียมเข้ามาประกอบการพิจารณาว่าทำไมกำหนดอัตราเพดานสูงเท่านี้ ไม่ใช่เป็นการตั้งเกณฑ์จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามใจชอบ และการจะบอกว่าเป็นเพราะการแก้ไขกฎหมายภายหลังทำได้ยาก จึงขอกำหนดเพดานเงินสูงไว้ก่อน แบบนี้คงไม่ใช่เหตุผล ซึ่งทางทันตแพทยสภาจะนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมมาในการประชุมครั้งหน้านี้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในการคิดค่าธรรมเนียมนี้จะเทียบเคียงกับสภาเภสัชกรรมได้หรือไม่ นพ.เจตน์ กล่าวว่า สภาเภสัชกรรมกำหนดเก็บค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตที่ 2,500 บาท แต่ทั้งนี้คงเปรียบเทียบไม่ได้ อย่างจำนวนเภสัชกรทั้งประเทศมีถึง 32,000 คน ขณะที่ทันตแพทย์มีเพียง 14,000 คน เป็นต้น ทั้งยังมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณา สนช.ต่อไป