ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอเจตน์” เผย สนช.ผ่านความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพทันตกรรม แล้ว ยืนเนื้อหากฎหมายตามที่ กมธ.สาธารณสุข นำเสนอ หมอฟันเก่าที่มีใบประกอบวิชาชีพตลอดชีพ ไม่ต้องต่ออายุทุก 5 ปี บังคับเฉพาะหมอฟันจบใหม่ พร้อมกำหนดเพดานจัดเก็บค่าธรรมเนียม 4,000 บาท แต่เก็บจริงอยู่ที่ 1,500 บาท หลังจากนี้รอประกาศราชกิจจานุเบกษา 180 วัน มีผลบังคับใช้ พร้อมระบุความคืบหน้าแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ล่าสุดแพทยสภาเสนอ สธ.แล้ว แถมเพิ่มเนื้อหาคุ้มครองถึงนักศึกแพทย์ไม่ต้องต่อใบอายุใบประกอบวิชาชีพฯ  

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (24 มี.ค.59) ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2559 ได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุม สนช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เห็นชอบเนื้อหาตามที่ กมธ.สาธารณสุขนำเสนอ มีการแปรญัตติเล็กน้อย ไม่ใช่สาระสำคัญที่เป็นปัญหา และมีเพียง 1 เสียงเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วย

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบไปด้วย 6 มาตรา โดยมีประเด็นที่ถกเถียงกัน คือ 

1.การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ทันตแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมไปแล้วไม่ต้องต่อใบอนุญาต กำหนดให้ทันตแพทย์ซึ่งจบใหม่ต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปีเท่านั้น และต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการต่อใบอายุวิชาชีพ แต่ทั้งนี้ทั้งทันตแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วและทันตแพทย์ใหม่ จะต้องทำตามหลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภาที่กำหนดให้ต้องทำการศึกษาต่อเนื่อง หรือเข้าอบรมเพิ่มเติมวิชาความรู้ ร่วมประชุมวิชาการต่างๆ  ซึ่งต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ 100 คะแนนภายใน 5 ปี หรือเฉลี่ยปีละ 20 คะแนน ซึ่งทันตแพทยสภาจะต้องอำนวยความสะดวกให้ โดยไม่ต้องมีการสอบใบอนุญาตใหม่ ทั้งนี้ต้องใช้เป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งทันตแพทย์ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วกับทันตแพทย์ที่จบใหม่   

“สาเหตุที่กำหนดให้ทันตแพทย์ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมยกเว้นการต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพฯ เพื่อไม่เป็นการรอนสิทธิเดิมที่เคยได้รับ และเป็นไปตามหลักการของวิชาชีพเภสัชกรรมก่อนหน้านี้” ประธาน กมธ.สาธารณสุข กล่าว และว่า สำหรับในส่วนค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตนั้น สนช.ยืนเพดานจัดเก็บ 4,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลของทันตแพทยสภาที่ระบุว่า การแก้กฎหมายภายหลังนั้นทำได้ยาก จึงต้องกำหนดอัตราเพดานสูงไว้ก่อน ซึ่งในการจัดเก็บจริงจะจัดเก็บในอัตราที่น้อยกว่านี้ เบื้องต้นระบุไว้ที่ 1,500 บาท โดยในเรื่องนี้ทันตแพทยสภาจะนำเสนอต่อกระทรวงสาธารณสุข เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.ออกเป็นกฎกระทรวง ซึ่งคงต้องมีการแจงรายละเอียดต่อไป     

นพ.เจตน์ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้หลังจากนี้จะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน ซึ่งในระหว่างนี้ต้องบอกว่าส่งผลดีต่อนักศึกษาทันตแพทย์ที่กำลังจะเรียนจบและสอบในรุ่นนี้ ในช่วงระยะเวลารอ 180 วัน ซึ่งจะไม่ต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปีเช่นกัน กฎหมายยกประโยชน์ให้

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์นั้น นพ.เจตน์ กล่าวว่า แพทยสภาได้นำเสนอร่างแก้ไขต่อ รมว.สาธารณสุขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และตนได้เห็นร่างกฎหมายที่แพทยสภาขอแก้ไขแล้ว โดยแพทยสภาขอให้ยกเว้นการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพเวชากรรมไปยังนักศึกษาแพทย์ด้วย ซึ่งตนไม่ทราบว่าในชั้นกฤษฎีกาจะพิจารณาแก้ไขหรือไม่ เพราะเป็นเนื้อหาที่เพิ่มเติมและผิดไปจากวิชาชีพอื่นๆ อย่างเภสัชกรและทันตแพทย์ที่แก้ไขกฎหมายไปก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดมาตรฐานที่แตกต่างกันได้ ซึ่งคงต้องรอดูต่อไป