ครม.อนุมัติ กทพ.เบิกค่ารักษาคลินิกได้ ปีละไม่เกิน 3.6 พัน-เหตุทำงานเป็นกะไม่สะดวก รพ.รัฐ

Sun, 2016-04-17 17:47 -- hfocus
Print this pagePrint this page

เว็บไซต์ไทยรัฐ : ครม.ไฟเขียวพนักงาน-ลูกจ้าง กทพ. เบิกค่ารักษาพยาบาลคลินิกได้ วงเงินไม่เกิน 3,600 บาทต่อปี จากเดิมต้อง รพ.รัฐ ส่วนเอกชนต้องนอน จึงเบิกได้

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 เม.ย.2559 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบตามที่ กทพ. เสนอเรื่องการปรับเปลี่ยนค่ารักษาพยาบาลแก่พนักงานลูกจ้างในสังกัด กทพ. และครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่น เป็นไข้ หวัด ไอ สามารถเข้ารับการรักษาที่คลินิก และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้วงเงิน 3,600 บาทต่อปี ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานและลูกจ้าง กทพ.ส่วนใหญ่จะทำงานเป็นกะ ซึ่งตามระเบียบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กทพ. เวลาพนักงานและลูกจ้างเกิดการเจ็บป่วยจะต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลของรัฐโดยเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามที่จ่ายจริงหรือโรงพยาบาลเอกชน ต้องเป็นผู้ป่วยใน นอนรักษาตัวจึงจะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ตามวงเงินที่กำหนดเท่านั้น ทำให้พนักงานและลูกจ้างที่เกิดการเจ็บป่วยขณะทำงานเข้ากะไม่สะดวกเท่าที่ควร กทพ.จึงเล็งเห็นผลประโยชน์พนักงานจึงเสนอคณะรัฐมนตรีขอผ่อนปรนสิทธิ์ให้พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด กทพ.และครอบครัว สามารถเข้ารับการรักษาที่คลินิกใกล้บ้านได้

นายณรงค์ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนดำเนินการ ต้องรอเอกสารมติคณะรัฐมนตรีส่งมาอย่างเป็นทางการก่อน จากนั้น กทพ.จะต้องออกประกาศระเบียบ กทพ.รองรับ โดยกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติและวันมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้พนักงาน กทพ.มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลประกอบด้วย ครอบครัวพนักงาน ได้แก่ ตัวพนักงาน ภรรยา บุตร และบิดา-มารดา ส่วนลูกจ้าง กทพ.นั้น จะเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะครอบครัวของลูกจ้างเท่านั้น.

ที่มา: www.thairath.co.th