ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างแอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt โดยความร่วมมือระหว่างโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and Care Program : CASCAP) และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เยาวชน ประชาชนทั่วไป ลดกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ปัจจุบันมีกลุ่มประชากรที่นิยมรับประทานปลาน้ำจืดเกล็ดขาววงปลาตะเพียนโดยไม่ปรุงสุก อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจต่อโรค ซึ่งปลาดังกล่าวเป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ตับ และเมื่อประชากรเหล่านี้รับเชื้อพยาธิเข้าร่างกาย พยาธิสามารถอยู่ในร่างกายได้นานถึง 20 ปี ทำให้ประชากรเหล่านี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดี KKU Parasite Hunt จึงเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้เป็นอย่างดี 

รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผอ.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เผยว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค แอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt ผลิตขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เข้าใจโรคดียิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นสื่อบันเทิงที่ให้สาระความรู้ทางการแพทย์ โดยจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับโรคใบไม้ตับ เด็กๆ สามารถเรียนรู้ผ่านเกมซึ่งเป็นประโยชน์ในระยะยาว นอกจากเด็กจะได้รับความสนุกสนาน ความตื่นเต้นและความรู้แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมปรุงสุกปลาน้ำจืด ก่อนรับประทาน ช่วยให้เด็กจดจำความรู้เหล่านั้นได้ในระยะยาวซึ่งในอนาคตเด็กสามารถเป็นตัวแทนในการสื่อสารต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้อีกด้วย

KKU Parasite Hunt เป็น Application ที่ใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อให้การศึกษาข้อมูลเรื่องสุขภาพที่ให้ความบันเทิง ในลักษณะ MEDutainment KKU Parasite Hunt เป็นเกมที่จะทำให้ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่รู้จักกับโรคพยาธิใบไม้ในตับมากขึ้น เพื่อป้องกันตนเองจากการพบโรคดังกล่าว ทำให้ผู้เล่นเรียนรู้การสาเหตุของการเกิดการพยาธิในรูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีน่าสนใจ เข้าใจง่ายและไม่น่ากลัวอีกต่อไป ผู้เล่นจะสนุกและเพลิดเพลินกับการค้นหาคำถามด้วยเทคโนโลยี

ผู้เล่นต้องค้นหา iBeacon ตามสัญญาณที่บอกในหน้าจอ สัญญาณสีแดงแปลว่ายังห่างไกล สีเหลืองแปลว่าเริ่มใกล้เข้ามา สีเขียวแปลว่าถึงจุดหมาย และเมื่อพบตำแหน่ง iBeacon แล้ว ให้ทำการแสกน QR Code ที่จุดนั้น (มีทั้งสิ้น 10 จุด)จะปรากฏรูปพยาธิหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องบริเวณหน้าจอ จากนั้นผู้เล่นต้องตอบคำถามเพื่อเก็บคะแนนชิงถ้วยรางวัล ข้อมูลที่ทำการค้นหาพบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่หน้า Collection เพื่อให้สามารถเปิดดูและอ่านข้อมูลความรู้ได้เองในภายหลัง

แอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt เกมตามล่าหาพยาธิ เปิดให้ใช้งานครั้งแรกที่งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รศ.ดร.นิษณา นามวาท กรรมการบริหารโครงการ CASCAP เผยว่า แอพพลิเคชั่น KKU Parasite Hunt สามารถดาวน์โหลดจาก iOS และ Android หลังดาวน์โหลดเสร็จ เมื่อเปิดแอพฯ จะพบกับโลโก้เกม จากนั้นเริ่มเกมโดยมีคำใบ้พร้อมกับรูปภาพแสดงขึ้น เพื่อให้เราเดินค้นหาตามคำใบ้นั้น ถ้าผู้ใช้อยู่ใกล้คำใบ้โทรศัพท์จะส่งสัญญาณสั่นพร้อมขึ้นสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือน ถ้าหากผู้เล่นเดินค้นหาอยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วจึงจะสามารถเปิดกล้องเพื่ออ่านคำถาม หากตอบคำถามถูกจะได้รับคะแนนสะสมไปเรื่อยๆ ทั้งหมดมีประมาณ 10 จุด เมื่อเก็บแต้มได้สูง สามารถแบ่งปันลงใน เฟซบุ๊กและรับรางวัลจริง

ทั้งนี้การเดินทางไปแต่ละจุดเปรียบเหมือนการแสวงหาความรู้ นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารทางการแพทย์ให้ง่ายขึ้น ผู้เล่นจะสามารถซึมซับความรู้ทางการแพทย์ที่เคยเป็นเรื่องยากได้ง่ายขึ้น และได้รับความสนุกสนาน ความตื่นเต้นไปในตัว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง